Jurgen De Landsheer wordt Korpschef van Politiezone Zuid

De 42-jarige Flandrien is deze maandag, 22 juni, officieel in functie getreden. De dienstverlening aan de burger, communicatie en transparantie maken deel uit van zijn prioriteiten.

Na zijn vorming bij de Rijkswacht eind de jaren negentig startte Korpschef De Landsheer zijn loopbaan in de Brigade Anderlecht. Bij de politiehervorming werd hij ingedeeld bij de Politiezone Zuid als verantwoordelijke van de Wijk Zuid, het grondgebied rond (en inclusief) het Zuidstation.

In die periode is zijn interesse in de nabijheidspolitie ontstaan. Na enkele jaren kreeg Jurgen De Landsheer de leiding over de Interventiedienst van de Divisie Sint-Gillis-Vorst.

In 2008 werd hij gevraagd als verbindingsofficier bij de Minister van Justitie met als voornaamste dossiers: de nieuwe gevangenissen, transport van gedetineerden en het bemiddelen bij syndicale acties in penitentiaire instellingen.

Alvorens zich opnieuw bij de Politiezone Zuid te vervoegen was Jurgen De Landsheer bezig aan zijn tweede mandaat als Korpschef in de Politiezone Geraardsbergen/Lierde.

“Deze zone is één van de belangrijkste zones van het land”, legt Jurgen De Landsheer uit. “De uitdagingen zijn talrijk en gevarieerd. Ik wens het accent te leggen op de innovatie en de communicatie. Mijn visie vertrekt vanuit een burgergerichte politiezorg met een transparante communicatie en partnerschap met alle actoren binnen de veiligheidsketen. Mijn doel is om te kunnen bijdragen dit Politiekorps op weg te helpen naar de vernieuwing.”

«Ik ben zeer blij met de komst van Mijnheer De Landsheer voegt Stéphane Roberti, Voorzitter van de Politiezone Zuid, toe. Samen met Charles Picqué en Fabrice Cumps, burgemeesters van Sint-Gillis en van Anderlecht, gaan we werken aan het ontwikkelen, versterken en bestendigen van de dienstverlening aan de burger. We willen ook Mijnheer Evenepoel, voormalig dienstdoende Korpschef, bedanken voor het belangrijke werk dat de afgelopen maanden werd verricht. »