Proces-Verbaal 2017/11/06

OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring van het proces-verbaal van de zitting van de Politieraad van 18 september 2017.

De Raad keurt het punt goed.

24 stemmers : 24 positieve stemmen.

2. Reaffectatie van de ongebruikte saldi van de leningen.

De Raad keurt het punt goed.

24 stemmers : 24 positieve stemmen.

3. Kennisgeving van de beslissingen van het Politiecollege van 18 september, 2 oktober en 18 oktober

2017 inzake overheidsopdrachten.

De Raad heeft kennis gekregen.

4. Minimaal effectief van het operationeel en CALog personeel van de lokale politie - Mededeling van

de vacatures - Mobiliteitscyclus 2017 04.

De Raad keurt het punt goed.

24 stemmers : 24 positieve stemmen.

5. Vacature via de "dringende" externe aanwervingsprocedure van personeel van het administratieve en logistieke kader - Niveau B - Directie van Materiële Middelen - Consulent inzake Overheidsopdrachten. (Toegevoegd tijdens de zitting)

De Raad keurt het punt goed.

24 stemmers : 24 positieve stemmen.

6. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Watermaal-Bosvoorde en de politiezone PZ 5342 met betrekking tot de uitwisseling van informatie tussen de lokale politie en de dienst gemeenschapswachten.

De Raad keurt het punt goed.

24 stemmers : 24 positieve stemmen.

7. Mondelinge vraag van Mijnheer SAX betreffende de zones 30 nabij de scholen.

De Raad heeft kennis gekregen.

8. Mondelinge vraag van Mevrouw VERSTRAETEN betreffende de politie-interventies met de jongeren. (Toegevoegd tijdens de zitting)

De Raad heeft kennis gekregen.

9. Mondelinge vraag van Mijnheer BIERMANN betreffende Telepolice. (Toegevoegd tijdens de

zitting)

De Raad heeft kennis gekregen.

10. Mondelinge vraag van Mijnheer HUBLET betreffende de veiligheid Sint-Pietersvoorplein et de aangrenzende straten in Ukkel in schoolperiode : actie van de lokale politie. (Toegevoegd tijdens de zitting)

De Raad heeft kennis gekregen.