Bent u slachtoffer van partnergeweld?


Wat kun je eraan doen?

Met wie moet je contact opnemen?

Wat kun je doen?

Je bent in gevaar: bel 101 of 112.

Als je onmiddellijk een klacht wilt indienen: ga naar het politiebureau van Sint-Pieters-Woluwe of Etterbeek.

Als je je niet in een noodsituatie bevindt en het incident meer dan 7 dagen geleden plaatsvond, en je wilt vragen stellen en/of een klacht indienen op afspraak, dan kun je contact opnemen met de EVA-eenheid.

Een EVA-cel in de politiezone Montgomery

Logo EVA

Op 12 december 2023 heeft de politiezone Montgomery een nieuwe ondersteuningscel EVA in gebruik genomen die beschikbaar is in elk van de drie politiehuizen van de zone.

EVA staat voor "Emergency Victim Assistance". Het is een eenheid die zich volledig richt op de ondersteuning van slachtoffers van seksueel of huiselijk geweld. Er is een hele reeks maatregelen genomen om de opvang te verbeteren van mensen die een klacht komen indienen over dergelijke incidenten.

Het is bijvoorbeeld niet langer nodig om bij de receptie in de rij te staan. U kan contact opnemen met deze EVA-cel per telefoon of e-mail (02 788 96 92 - zpz.montgomery.EVA@police.belgium.eu) of u kan direct online een afspraak maken via de website van de zone Montgomery: www.politie.be/5343. Wanneer het EVA-systeem moet worden geactiveerd, neemt getraind personeel het slachtoffer onder zijn hoede. Het slachtoffer wordt dan uitgenodigd om naar een comfortabele, rustgevende, geluidsdichte kamer te gaan. Elke fase is zo opgevat dat het slachtoffer maximale aandacht krijgt en in alle vertrouwelijkheid een klacht kan indienen in een zorgzame omgeving.

De politiemensen die actief zijn in de EVA-eenheid zijn niet exclusief aan deze eenheid toegewezen. Ze bestaat voornamelijk uit collega’s van de jeugdafdeling van de lokale recherche, van wie sommigen een EVA-opleiding hebben gevolgd die wordt gegeven door Safe Brussels en anderen die een opleiding in huiselijk geweld hebben gevolgd die wordt georganiseerd door onze dienst voor politionele slachtofferbejegening. Deze cursussen zijn al gevolgd door enkele honderden personeelsleden in de zone Montgomery, verspreid over alle diensten, en moeten systematisch worden gevolgd door alle nieuw aangeworven politiemensen.

Een laatste opmerking: de EVA-cel in onze politiezone is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.