Laatste nieuws

Vanaf 1 juli 2020 start de politiezone Minos met een online afsprakensysteem om een betere en efficiëntere dienstverlening te kunnen garanderen.