Verlies of diefstal

Iets verloren? Misschien hebben wij je verloren voorwerp gevonden.

Gevonden voorwerpen worden gedurende 1 maand bewaard door onze politiezone. Na het verstrijken van deze termijn, worden ze overgedragen aan de respectievelijke gemeente waar ze nog 5 maanden worden bewaard.

Contacteer zeker het wijkkantoor waar het voorwerp is zoek geraakt of richt je tot het onthaal te Mortsel.

Neem zeker ook een kijkje op onze Facebookpagina 'Gevonden/Verloren voorwerpen'. Op deze pagina publiceren we alle gevonden voorwerpen.

Vind je iets in onze politiezone? Dan kan je dit steeds binnenbrengen in één van onze commissariaten.

Je kan het verlies van een document of voorwerp eveneens aangeven via police-on-web.