Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Minos er één is. Wij staan in voor de stad Mortsel en de gemeentes Borsbeek, Boechout, Wijnegem en Wommelgem.

Hoofdcommissaris Siegfried Mertens staat aan het hoofd van PZ Minos, hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de 5 burgemeesters: Dis Van Berckelaer (gemeente Borsbeek), Erik Broeckx (Stad Mortsel), Frank Gys (gemeente Wommelgem), Ivo Wynants (gemeente Wijnegem) en Koen T'Sijen (gemeente Boechout).

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere het organigram. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

Hier vindt u het organigram van PZ Minos.

 

Elke vier jaar wordt er door de politiezone een nieuw zonaal veiligheidsplan opgesteld. Hierin staan de prioriteiten van de politiezone, rekening houdend met het Nationaal veiligheidsplan  

De voorbereiding van het zonaal veiligheidsplan gebeurt in overleg met de zonale veiligheidsraad.