Verkeersboete

Ben je verplicht om het antwoordformulier in te vullen?

Bij het proces-verbaal zit een antwoordformulier. Dit moet enkel worden teruggestuurd:

  • indien je niet akkoord gaat met de overtreding;
  • indien de overtreder niet de eigenaar van het voertuig is;
  • indien er geen boetebedrag in het proces-verbaal vermeld is (zware overtredingen)

Hoe betaal je je verkeersboete?

Bij versleping van je voertuig

Je betaalt je versleping via de bijgevoegde overschrijving. Het bedrag van de boete staat vermeld op de overschrijving. Vermeld zeker de gestructureerde mededeling!

Bij andere verkeersovertredingen

Je ontvangt het overschrijvingsformulier ten vroegste één week nadat je je proces-verbaal (uitgezonderd de zware overtredingen) kreeg toegestuurd.

De vooropgestelde betalingstermijn bedraagt 10 dagen. Wanneer je niet tijdig betaalt, ontvang je een maand na de ontvangst van het eerste overschrijvingsformulier een herinnering. Zo kan het soms gebeuren dat je in het buitenland bent wanneer je een overschrijvingsformulier thuis ontvangt. Ook hiervoor geldt dezelfde voorvermelde regel: na een maand krijg je een herinnering toegestuurd.

Ik werd geflitst, wat nu?

Het bedrag van de boete staat vermeld op het proces-verbaal en is afgeleid van de gecorrigeerde snelheid.

Wees voorbereid en bereken hier zelf je boete.

Je beging een verkeersovertreding

Het bedrag van een boete staat vermeld op het proces-verbaal, behalve bij een zware overtreding (sommige overtredingen van de 3de en 4de graad). 

Op justonweb.be/fines kunt u uw boete online betalen, betwisten of een ongeldige betaling corrigeren.

Je gaat niet akkoord met de boete?

Je kan bezwaar aantekenen via het antwoordformulier dat je terugvindt op de achterzijde van één van de twee exemplaren van het proces-verbaal dat je werd toegestuurd.

Je ontving een proces-verbaal van waarschuwing

Binnen de op het proces-verbaal aangegeven termijn moet je je in regel stellen. Daarna begeef je je naar een politiebureau van je eigen keuze, waar gecontroleerd wordt of je je in regel stelde. Deze politiedienst stuurt het ingevulde waarschuwingsformulier naar ons door.

Opgelet! Een proces-verbaal van waarschuwing blijft een vaststelling van een overtreding. In theorie kan het parket toch nog een minnelijke schikking onder de vorm van een boete voorstellen of overgaan tot dagvaarding voor de politierechtbank.

Je rijbewijs werd ingehouden of ingetrokken

Wanneer je rijbewijs ingehouden werd voor 3, 6, 12 uur of 15 dagen mag je je na het verstrijken van deze tijd terug aanbieden op het onthaal te Mortsel. Na het afleggen van een negatieve ademtest, krijg je je rijbewijs terug.

Je weigert je boete te betalen

Na het verstrijken van de betalingstermijn zal de Procureur des Konings je een voorstel tot minnelijke schikking doen. Indien je ook deze schikking niet betaalt, kan het parket je dagvaarden om te verschijnen voor de politierechtbank.

Mag je de foto van je (flits)overtreding inkijken?

Deze foto's zijn niet ter inzage bij de politie.

Het bekijken is enkel mogelijk via het politieparket. Indien je de overtreding betwist, vul je dit in op het antwoordformulier met de vermelding dat je graag de foto wil bekijken. Hierop zal het dossier samen met de foto overgemaakt worden aan het politieparket.

Tarieven verkeersboete

Kijk hier de tarieven van de verkeersboetes na.