Project Minos Junior – Verkeersvormingsklassen

Zoals vermeld staat in ons zonaal veiligheidsplan, is verkeersveiligheid één van onze prioriteiten en willen wij bijdragen tot het bevorderen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid binnen onze politiezone. Om deze doelstelling nog meer te kunnen bereiken, hebben wij het project ‘Minos Junior - verkeersvormingsklassen’ opgestart.

We willen de verkeerskennis van minderjarige verkeersdeelnemers verbeteren door in te zetten op verkeerseducatie. Het is namelijk belangrijk om kinderen van kleins af aan het belang van verkeersveiligheid bij te brengen. Hoe sneller we kunnen ingrijpen bij verkeersonveilig gedrag, hoe kleiner de kans dat ze dit gedrag in de toekomst zullen vertonen. Zo proberen we de jongeren te sensibiliseren dat het gebruik van hun gsm in het verkeer niet thuishoort, noch als fietser, nog als autobestuurder.

WIE

De verkeersvormingsklassen gelden enkel voor 12- tot 15-jarigen die een verkeersovertreding begaan. Wij beperken ons tot deze doelgroep omdat jongeren vanaf 16 jaar strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor hun verkeersovertredingen. We geven de verkeersvormingsklassen pas vanaf 12 jaar, wanneer de jongeren normaliter al in het secundair onderwijs zitten. Jongeren onder de 12 jaar zullen geen uitnodiging ontvangen voor de verkeersvormingsklas. Zij krijgen een waarschuwing opgestuurd zodat de ouders geïnformeerd zijn over de gemaakte overtreding.

Alle actieve verkeersdeelnemers van bovenvermelde leeftijdscategorie, ongeacht hun woonplaats of school, die binnen politiezone Minos (Boechout, Borsbeek, Mortsel, Wijnegem en Wommelgem) een overtreding begaan, komen in aanmerking voor het project.

Wanneer de minderjarige verkeersovertreder binnen één jaar na de eerste inbreuk een tweede overtreding begaat, zal er een jongeren proces-verbaal worden overgemaakt naar het parket van de procureur des Konings te Antwerpen, afdeling jeugdparket.

Deelname aan de verkeersvormingsklas is niet verplicht, maar wel ten zeerste aanbevolen. Indien je beslist om je kind niet te laten deelnemen, dan is dat jouw recht. In dat geval zullen wij wel een jongeren proces-verbaal opstellen.

WAAROM

De verkeersvormingsklas heeft als doel de verkeerskennis bij minderjarige verkeersdeelnemers te verbeteren. We focussen ons op het bijscholen en sensibiliseren van de jongeren. We willen graag benadrukken dat het niet om straffen gaat, maar dat we de jongeren iets willen bijbrengen zodat ze in het verkeer geen gevaar meer vormen voor zichzelf en/of voor anderen.

WAT

De verkeersvormingsklas bestaat uit verschillende fasen.

  1. We starten de les met een kennismaking en een korte duiding waarom wij de verkeersvormingsklas geven.
  2. Aan de hand van een PowerPoint behandelen we op een interactieve manier de belangrijkste thema’s en regels rond verkeersveiligheid.
  3. We sluiten de les af met een kleine test. Deze test dient enkel om de kennis te testen en heeft geen verdere gevolgen.
  4. Ten slotte kan de minderjarige zijn of haar eigen ervaring en klachten over gevaarlijke situaties met de anderen en met ons delen. Bovendien zullen wij voldoende tijd nemen om hun vragen te beantwoorden.

WANNEER

Onze politiezone start op 1 september 2023 met het project. De verkeersvormingsklassen zullen meestal op een woensdagnamiddag van 14  tot 16 uur doorgaan, uitgezonderd tijdens studie-, examen-, en/of vakantieperiodes. Na het ontvangen van de brief met de vastgestelde inbreuk, word je een tweede brief toegestuurd met de exacte datum waarop de verkeersklas zal plaatsvinden.

WAAR

De verkeersklassen vinden plaats in het hoofdcommissariaat van politiezone Minos: Drabstraat 174, 2640 Mortsel.  De jongeren dienen zich aan te melden aan het onthaal.

HOE

De dienst Verkeer en Mobiliteit leidt het project. De les zal gegeven worden door onze verkeersconsulente met de ondersteuning van een operationele collega van de dienst Verkeer en Mobiliteit. Deze operationele collega werd opgeleid tot verkeersspecialist en kan vlot zijn/haar weg vinden in de wegcode.

Heb je nog vragen over het project? Stuur een mailtje naar verkeersexpertise@politieminos.be.

verkeersvormingsklassen