Vergunningen: evenement

Ik wil een evenement organiseren

Onze politiezone bestaat uit bruisende gemeenten. Er vinden dan ook heel wat evenementen plaats: eetdagen, barbecues, buurtfeesten, fuiven, bals, grote fietstochten, informatiemomenten, festivals, familiebijeenkomsten … En misschien wil je hiervoor wel wegwijzers plaatsen, of reclameborden? Misschien heb je wel materialen nodig, of een politiereglement? Sommige evenementen zijn onderworpen aan een meldingsplicht, sommige zelfs aan een vergunningsplicht. Om uit te maken of jouw evenement gemeld of aangevraagd moet worden, neem je contact op met jouw gemeente/stad.

Elk evenement dient te worden aangevraagd/gemeld aan de gemeente. Dit kan via de website van de gemeente (evenementenloket) of via e-mail aan de gemeente. De aanvraag dient 2 maanden op voorhand te worden bezorgd aan de gemeente/stad. Indien je de termijn niet respecteert kan men niet garanderen dat jouw dossier tijdig wordt behandeld.

Informatie over parkeerverboden of signalisatieplannen vind je hier.