Contactformulier

Het ingevulde contactformulier komt terecht bij de politiezone Minos. Het bericht wordt tijdens de kantooruren gelezen en behandeld. Het invullen van een contactformulier vervangt géén aangifte of melding.

Voor dringende politiehulp belt u 101.

Mijn details
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek.
Mijn boodschap