Nieuws

Vanaf 1 juli 2020 start de politiezone Minos met een online afsprakensysteem om een betere en efficiëntere dienstverlening te kunnen garanderen.

 

Dat is een kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert en hen in die domeinen een aantal voordelen biedt zoals aangepaste begeleiding. Deze kaart toont aan dat de houder een beperking heeft. Beperkingen zijn namelijk niet altijd zichtbaar of fysiek.

 

       edc                                                     

 

Nieuw politiecommissariaat PZ Minos

Politie Minos is in november 2020 verhuisd naar een nieuw politiecommissariaat in de Drabstraat 174 in Mortsel

Het zat er al enige tijd aan te komen: het merendeel van de collega's van onze politiezone is verhuisd naar ons nieuwe politiegebouw in Mortsel.

Politie Minos gebruikt vanaf nu bodycams.

Onze visie is dat wij, als modern politiekorps, onder meer garant willen staan voor een respectvolle en objectieve behandeling van elke burger. Door het gebruik van bodycams willen wij het vertrouwen van de inwoners vergroten.

De politiezone Minos is regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s, dit zowel voor operationeel als burgerpersoneel.