Nieuws

Het politiecollege van de politiezone MINOS deelt u mee dat de politieraad heeft vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis te BORSBEEK op woensdag 25 september 2019 om 20.00 uur.

Vanaf 1 september 2019 wijzigen de openingsuren van onze wijkkantoren. Hieronder de uren die vanaf zondag 1 september van toepassing zijn. 

Het politiecollege van de politiezone MINOS deelt u mee dat de politieraad heeft vergaderd in de raadzaal van het gemeentehuis te BORSBEEK op woensdag 26 juni 2019 om 20.00 uur.

ventje op fiets

Het is zover! Wij lanceren de wedstrijd "  't fietshelmpje ".

Als politieorganisatie willen ook wij bijdragen aan de veiligheid in het verkeer. Daarom schrijven wij deze fotowedstrijd uit voor alle minderjarigen die in de politiezone Minos wonen. Zij kunnen deelnemen en maken zo kans op 1 van de 10 fietshelmen.