Nieuws

Vanaf 1 juli 2020 start de politiezone Minos met een online afsprakensysteem om een betere en efficiëntere dienstverlening te kunnen garanderen.

Politie Minos gebruikt vanaf nu bodycams.

Onze visie is dat wij, als modern politiekorps, onder meer garant willen staan voor een respectvolle en objectieve behandeling van elke burger. Door het gebruik van bodycams willen wij het vertrouwen van de inwoners vergroten.

De politiezone Minos is regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s, dit zowel voor operationeel als burgerpersoneel.

Infomoment op zaterdag 25 april 2020

Heb jij interesse in een job bij de politie? 

Aankondiging nieuw logo politie MINOS

Geachte mevrouw, geachte heer

Met bijzonder veel enthousiasme en trots presenteren wij u ons nieuwe logo en huisstijl.  Ons oude logo heeft zich op een uitmuntende wijze van zijn taak gekweten, maar was wel aan een verfrissingsoperatie toe.