Nieuws

Vanaf 1 juli 2020 start de politiezone Minos met een online afsprakensysteem om een betere en efficiëntere dienstverlening te kunnen garanderen.

Nieuw politiecommissariaat PZ Minos

Politie Minos is in november 2020 verhuisd naar een nieuw politiecommissariaat in de Drabstraat 174 in Mortsel

Het zat er al enige tijd aan te komen: het merendeel van de collega's van onze politiezone is verhuisd naar ons nieuwe politiegebouw in Mortsel.

Politie Minos gebruikt vanaf nu bodycams.

Onze visie is dat wij, als modern politiekorps, onder meer garant willen staan voor een respectvolle en objectieve behandeling van elke burger. Door het gebruik van bodycams willen wij het vertrouwen van de inwoners vergroten.

De politiezone Minos is regelmatig op zoek naar nieuwe collega’s, dit zowel voor operationeel als burgerpersoneel.

Infomoment op zaterdag 25 april 2020

Heb jij interesse in een job bij de politie?