Educatief aanbod dienst Verkeer en Mobiliteit

EDUCATIEF AANBOD DIENST VERKEER EN MOBILITEIT 

Hieronder kan je de diensten terugvinden die onze politiezone Minos aanbiedt.

Ondersteuning Verkeersweek

Wanneer scholen werken rond ‘politie en veiligheid’ dan kunnen wij een ondersteuning aanbieden.  Zo kan je de aanwezigheid van een politieagent aanvragen, al dan niet met een dienstvoertuig.

Ben je geïnteresseerd in onze ondersteuning dan kan je contact opnemen via mail met Coordinatie@politieminos.be

Fietsbegeleiding bij uitstappen

Wanneer een school zich in groep per fiets verplaatst, kunnen wij hierbij begeleiden. Wij zorgen mee dat de verplaatsing op een veilige manier gebeurt. Dit kan zowel intern in onze zone alsook verplaatsingen naar naburige gemeentes.  Politiezone Minos bevat een fietsteam dat zich graag hiervoor aanbiedt.  Wil je van deze begeleiding gebruik maken, dan kan je contact opnemen via mail met Coordinatie@politieminos.be.

Aanbod Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

Sinds 1 september 2016 kan je voor verkeers- en mobiliteitseducatie beroep doen op de diensten van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV).  Neem, voor het huidige aanbod, een kijkje op www.verkeeropschool.be.

Aanvragen doe je rechtstreeks via www.vsv.be.

Opleiding gemachtigd opzichter

Gemachtigd opzichters spelen een belangrijke rol in het straatbeeld. Samen met de politie en de gemeenten dragen zij bij tot de verkeersveiligheid. Zij zorgen ervoor dat voetgangers, in het bijzonder kinderen, veilig kunnen oversteken, onder meer aan de schoolpoort. Hun aanwezigheid wordt erg geapprecieerd.

Politiezone Minos organiseert gratis opleidingen voor meerderjarige burgers die gemachtigd opzichter willen worden. De dienst Verkeer en Mobiliteit zal tijdens deze opleiding met jou de nodige theorie en praktijk overlopen. Bovendien zal je uitleg krijgen over wat er precies van jou verwacht wordt op vlak van kennis en handelen. De opleiding vindt plaats in ons hoofdcommissariaat te Mortsel. Samen zoeken wij naar een gepaste datum voor alle partijen. Na deze opleiding zal de desbetreffende stad of gemeente jullie contacteren voor verdere praktische afspraken.  

Wil je als gemachtigd opzichter bijdragen aan de verkeersveiligheid? Geef je dan op voor onze opleiding via Verkeersexpertise@politieminos.be. Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

GEMACHTIGD OPZICHTER