PZ Minos in strijd tegen bankhelpdeskfraude

Online criminaliteit is jammer genoeg nog steeds in opmars. Preventie is dus een belangrijke schakel in de strijd tegen dit fenomeen. We proberen de burger zo veel mogelijk te informeren via onze kanalen, maar helaas kunnen wij als politiezone nog niet iedereen bereiken. Dat merken we vooral bij  de oudere doelgroep, wat net de kwetsbaarste groep is. Daarom hebben we de hulp van middelbare scholen en thuisverpleging op ons grondgebied ingeschakel

Phishing is niet meer weg te denken. Fraudeurs vinden allerlei manieren uit om iemand te kunnen oplichten. Omdat bankhelpdeskfraude op dit moment voorkomt, richten we ons met dit nieuwe project tot deze vorm van oplichting.

Wat is bankhelpdeskfraude? 

Bankhelpdeskfraude is een soort oplichting waarbij fraudeurs zich voordoen als bankmedewerker. Ze bellen je op met een gsm-nummer dat exact hetzelfde is als het nummer van je bank en maken je wijs dat je bankrekening niet meer veilig is. Hoe ontfutselen ze dan geld van je? Nadat ze je vertrouwen hebben gewonnen, stellen ze voor om je banksaldo veilig te stellen op een andere rekening of komen ze je bankkaart en andere waardevolle spullen met spoed ophalen bij je thuis. Bovendien vraagt men je bankkaartcode. 

Hoe gaat politie Minos te werk?

Naast onze communicatie via onze verschillende online kanalen, hebben we nu ook een flyer over bankhelpdeskfraude ontworpen (zie bijlage onderaan deze pagina). Deze flyer bevat informatie over dit fenomeen en hoe te voorkomen dat iemand slachtoffer wordt.  Politie Minos heeft deze flyer verdeeld onder de leerlingen van middelbare scholen, zodat zij op hun beurt deze flyer aan hun grootouders kunnen afgeven, en aan de thuiszorgers, die dan op hun beurt de flyer tijdens hun huisbezoeken kunnen bezorgen. Op deze manier hopen we de beoogde doelgroep te kunnen bereiken.

Wat kan de burger doen?

Ga nooit in op iemand die je opbelt en je zegt dat er problemen zijn met je rekening, bankkaart, enz. Verbreek meteen de verbinding, contacteer je bank via de gekende contactgegevens en breng hen op de hoogte. Geef nooit persoonlijke codes door aan eender wie. Weet dat geen enkele medewerker van de bank naar je persoonlijke codes zou vragen. Hou zeker je ouders, grootouders, buren en mensen zonder sociale media op de hoogte van deze techniek van phishing. Ben je slachtoffer? Doe aangifte bij de politie. 

We gooien alles in de strijd tegen online oplichting aangezien er nog te vaak mensen slachtoffer zijn. We hopen samen de ouderen te kunnen beschermen. 

Labels