Onderzoek verkeersveiligheid

affcihe met link naar de bevraging

In deze vragenlijst wordt jouw mening gevraagd over vijf maatregelen die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Elke inwoner van Vlaanderen kan deelnemen.

Het doel? Onderzoek doen naar de effecten van verkeersveiligheidsmaatregelen voor het fietsverkeer, zodat de theorie (nog) meer in de praktijk kan worden omgezet.

Naar de enquête

Labels