Wijkinspecteurs

De wijkwerking

Brasschaat is een veilige gemeente, daar wordt dag in, dag uit hard aan gewerkt. Maar veiligheid is meer dan feiten en cijfers, het is ook een gevoel.

Hoe veilig een straat of buurt ook is, voelt u zich hier niet comfortabel, dan zal het voor u hoe langer hoe meer onveilig aanvoelen. Wat kan zulke gevoelens veroorzaken? Meestal kleine dingen zoals loslopende honden, lawaaihinder ... Maar ook vervelende problemen zoals meningsverschillen met een buur.

Daarom is het erg belangrijk dat wijkinspecteurs geregeld in het straatbeeld verschijnen en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Ze zijn zichtbaar aanwezig met herkenbare fluo-jassen op de fiets.

Zij vormen het eerste aanspreekpunt om kleine en grotere problemen in uw straat of wijk te bespreken en aan te pakken.

Wijkinspecteurs zijn vooral bezig met de preventieve aanpak van kleine overtredingen, maar treden ook repressief op als het nodig is. Ze vervullen ook een bemiddelende functie bij geschillen tussen buren.

Bent u net in uw nieuwe huis ingetrokken, dan komt de wijkinspecteur bij u langs. Hij of zij behandelt tenslotte meldingen van bewoners, doet buurtonderzoeken, neemt contact op met slachtoffers van woninginbraken, ondersteunt verkeersacties ...

De wijkinspecteur is er voor u!