Verkeer

De afdeling Verkeer van de lokale politie Brasschaat omvat een brede waaier aan activiteiten.

Enkele daarvan worden uitgevoerd door gespecialiseerde mensen daar de te behandelen taken enige expertise vragen. De dienst verkeer werkt ook samen met verschillende externe partners.

 • Verkeerstechnische adviezen

Dit kan gaan over de plaatsing van een verkeersbord, de heraanleg van een straat tot het uitwerken van het verkeersgedeelte van manifestaties zoals de triatlon van Brasschaat.

 • Snelheidscontroles

Door onze diensten worden regelmatig snelheidscontroles met een anoniem voertuig gehouden en dit op alle momenten van de dag en op afwisselende plaatsen. Deze snelheidscontroles vinden ook in het weekend plaats.

Sommige snelheidscontroles gaan gepaard met intercepties van de overtreders. De bestuurders worden onmiddellijk met hun overtreding geconfronteerd, wat een veel grotere impact heeft dan een boete achteraf.

Tevens wordt de snelheid gecontroleerd door middel van snelheidsborden. Deze borden geven de snelheid weer en registreren ze, maar hier hangt geen proces-verbaal aan vast. De hiermee verzamelde gegevens worden gebruikt om een evaluatie te maken van de plaatsen waar te snel wordt gereden. Aan de hand hiervan worden de plaatsen bepaald waar repressieve snelheidscontroles gehouden worden.

Ook de snelheid van bromfietsen wordt regelmatig gecontroleerd.

 • Algemeen verkeerstoezicht

Zowel personeelsleden van de dienst verkeer als van andere afdelingen houden algemeen verkeerstoezicht.

 • Verkeersregeling en toezicht aan scholen

Tijdens het schooljaar wordt er op verschillende plaatsen aan verkeersregeling gedaan, aan niet door verkeerslichten geregelde oversteekplaatsen voor voetgangers.

De bedoeling hiervan is om de schoolgaande kinderen veiliger naar school te laten gaan. Tevens wordt er aan algemeen toezicht gedaan aan de scholen voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer.

 • Route 2 school (R2S)    
  logo r2s

Op 19 september 2020 werd er gestart met een digitale schoolroutekaart.  Een tool die de gemeentes en scholen ondersteunt om de meest verkeersveilige route te vinden voor de schoolgaande jeugd. Meer info op www.route2school.be

 • Acties

Op regelmatige basis worden er acties georganiseerd. Deze staan voornamelijk in het teken van actieweken van het BIVV (Belgische Instituut Voor de Verkeersveiligheid). Enkele voorbeelden hiervan zijn: controle op fietsverlichting, op het dragen van de veiligheidsgordel, verzekering, gsm-gebruik tijdens het rijden, enz ...

 • Verkeerspark

Samen met de afdeling buurtpolitie beheren we een mobiel verkeerspark. Dit stelt ons in staat om in het lager onderwijs verkeersinitiatie en -opleiding te geven.

 • Opleiding gemachtigd opzichter

Door enkele leden van ons korps worden gemachtigd opzichters opgeleid voor verkeersregeling aan scholen. De gemachtigde opzichters zijn meestal personeelsleden van de school of vrijwilligers.

 • Agenten van politie

Zij worden ingezet voor alle verkeerstaken met als speerpunt de doorstroming en controle van de Bredabaan.