Dierenwelzijnteam

Lokale politie Brasschaat zet zich mee in voor het DIERENWELZIJN

Wat betekent dierenwelzijn

Dierenwelzijn wordt getoetst aan de hand van de ‘Vijf vrijheden’.

Wanneer aan deze vrijheden wordt voldaan hebben dieren een goed welzijn.

Lokale politie Brasschaat zet zich mee in voor het DIERENWELZIJN

Wat betekent dierenwelzijn

Dierenwelzijn wordt getoetst aan de hand van de ‘Vijf vrijheden’.

Wanneer aan deze vrijheden wordt voldaan hebben dieren een goed welzijn.

  • vrij van honger, dorst en onjuiste voeding
  • vrij van ongemak
  • vrij van pijn, verwonding en ziekte
  • vrij om normaal gedrag te vertonen
  • vrij van angst en stress

Wat zegt de wet

De wet van  14 augustus 1986 Art 4

§1: Ieder die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet aangepaste voeding, verzorging en huisvesting voorzien in overeenstemming met aard, fysiologische en ethologische behoeften, gezondheidstoestand en graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie van het dier.

In uitoefening van hun opdracht mag de politie  alle  vervoersmiddelen, gronden, bedrijven of lokalen waar levende dieren worden gehouden of gebruikt betreden.

Waar kan je voor info en hulp terecht

Bij dierenwelzijn van de lokale politie Brasschaat kan u  terecht voor een melding of een vraag met betrekking tot de verwaarlozing en /of mishandeling van dieren. U kan via mail pz.brasschaat.dierenwelzijn@police.belgium.eu  INP Ilse Janssens bereiken. Alle mails worden vanzelfsprekend met de nodige discretie behandeld. Zij zal,in samenwerking met het dierenwelzijnteam, ter plaatse de situatie bekijken en de beste oplossing  zoeken voor het welzijn van het dier.

ilse met kip

1INP Janssens Ilse, is wijkinspecteur en het aanspreekpunt binnen onze zone voor dierenwelzijn

Het  team dierenwelzijn werkt samen met de lokale overheid en o.a. organisaties die zich inzetten voor het  dierenwelzijn te Brasschaat en omgeving.

  • VOC : vogelopvangcentrum Brasschaat-Kapellen:.
  • Catdet: een organisatie die instaat voor de opvang en sterilisatie van zwerfpoezen.
  • Het dierenasiel te Schoten :  noodopvang van dieren: