Zonaal actieplan

Het zonaal veiligheidsplan (ZVP) van de politiezone Brasschaat (2014-2019) vormt de basis van het lokaal politiebeleid.

Dit plan omvat de prioritaire opdrachten en doelstellingen evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt. Gezien er op federaal niveau werd beslist de termijn van het ZVP van 4 naar 6 jaar te brengen dwz tot 2019 werd een addendum aan het lopende ZVP (2014-2017) goedgekeurd.

De prioriteiten van ons ZVP 2014-2019:

Diefstal in woning

Het veiligheidsgevoel bij de bevolking verhogen en het fenomeen diefstal in woningen beheersen door het nemen van doordachte maatregelen om het aantal feiten terug te dringen.

Intrafamiliaal geweld

Wij streven naar een snelle detectie, een correcte registratie, een kwaliteitsvolle opvang en opvolging van slachtoffers, een gepaste doorverwijzing naar de hulpverlening van slachtoffers en daders en een kwaliteitsvolle dossieropvolging.

Verkeersveiligheid

Het kwalitatief beheersen en verhogen van de verkeersveiligheid met als doel een daling van het aantal verkeersongevallen met doden en lichamelijk letsel door het positief beïnvloeden van het verkeersgedrag van de weggebruikers en het uitvoeren van gerichte acties inzake snelheid, alcohol en drugs. 

Radicalisering en terrorisme

Het voorkomen en opvolgen alsook burgers en medewerkers beschermen tegen terrorisme door informatie te verzamelen en te laten doorstromen naar de juiste diensten.

Stimulerende middelen & alcoholische dranken

Bijdragen tot het beheersen van het gebruik van stimulerende middelen door het samenwerken met andere actoren inzake preventief werken rond het gebruik – misbruik van stimuleren de middelen.  Deze prioriteit werd in de actieplannen geïntegreerd binnen de andere prioriteiten.