Evenementen

In Brasschaat vinden heel wat evenementen plaats die de verkeersdoorstroom in en rond Brasschaat of parkeermogelijkheden in bepaalde straten beïnvloeden.

Overzicht van de lokale evenementen

Organisatie van een evenement

Vindt het plaats op openbaar of privaat terrein? Is het publiek toegankelijk of voor een klein gezelschap? Moet je inkom betalen? Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht je?

In het politiereglement (hoofdstuk 14) vind je alle richtlijnen rond de organisatie van een evenement.

Aanvraag van een evenement

Verkeer

Geen resultaten gevonden.