Twee jaar drug- en overlastteam

Eén van de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Brasschaat, is drugs en de overlast die ermee gepaard gaat.

verbodsteken met drugs en alcohol

Enerzijds zetten we in op preventie via projectwerking binnen de Brasschaatse scholen en door regelmatige patrouilles in de gemeente. Anderzijds wordt repressief opgetreden door de organisatie van controleacties en door zeer actief te controleren op druggebruik in het verkeer.

Vanuit die insteek werd in 2021 gestart met een projectteam drugs en overlast. Het team ontstond aanvankelijk uit de nood aan bijstand bij verkeersacties en evenementen voor de controles op drugs en andere strafrechtelijke inbreuken. Ook voert het team zelf gerichte acties. Hun aanwezigheid tijdens grote evenementen in Brasschaat blijkt, naar overlast toe, een grote meerwaarde. Het team gaat op pad in burger of in uniform, zowel te voet als per fiets of met een voertuig en dit op alle uren van de dag en nacht. Doel is zowel proactief als reactief aanwezig te zijn op het terrein. Bij deze acties wordt ook vaak beroep gedaan op een drughond van de federale politie.

De jaarresultaten spreken voor zich…

Op twee jaar tijd werden 43 dealers gearresteerd. In totaal werden 23 processen-verbaal voor drugs in het verkeer opgesteld en 71 processen-verbaal voor drugbezit. Daarnaast werden 110 onmiddellijke inningen voor bezit van verdovende middelen uitgeschreven. Er werd onder meer +/- 6kg heroïne, +/-1,8kg cocaïne en +/-2,6kg cannabis in beslag genomen. Ook werden tijdens een enkele actie in 2022, 16 flessen lachgas in beslaggenomen. Tijdens de doorzoekingen van voertuigen & woningen en bij fouilleringen werd om en bij de 80.000 euro in beslag genomen.

De gearresteerde dealers bleken onder meer woonachtig in Brasschaat en Antwerpen. Drie op tien was minderjarig. De jongste dealer was 14 jaar.

De werking van het drug- en overlastteam wordt voortdurend geëvalueerd om zo in te spelen op de noden op het terrein.

Meer informatie over het ZVP en de andere prioriteiten vindt u op onze website: Het zonaal veiligheidsplan PZ Brasschaat 2020-2025.