Verkeerspreventie: fietsexamens 6de leerjaar

Voor het 6de leerjaar bieden we de mogelijkheid aan om deel te nemen aan het fietsexamen. 

VERO route fietsexamen

Dit gaat door in de 14 dagen na de paasvakantie. Start is om 9u in het park, tenzij door ons anders bepaald. Vanuit het startpunt volgen de leerlingen de VERO-route of 'VErkeerseducatieve ROute'.

Doel is om de leerlingen te helpen om zich op een veilige manier zelfstandig door het verkeer te bewegen. 

Bereid je kind zich graag voor of wil je meer weten? Op https://www.verkeerspreventiebrasschaat.be/lager-onderwijs/6e-leerjaar vind je meer info met onder andere een gedetailleerde omschrijving van de route en aandachtspunten op de route. Een gewaarschuwd (of voorbereid) mens telt voor twee.