Persbericht: resultaten controles fietsverlichting

In januari was controle op fietsverlichting een actiethema. We organiseerden 5 grote acties en een vijftal kleinschalige controles. In totaal namen 35 medewerkers deel aan de controles en werden er 187 overtredingen vastgesteld:

  • 23 meerderjarige overtreders kregen een onmiddellijke inning.
  • 164 minderjarige overtreders kregen een jongeren proces-verbaal en zullen op een woensdagnamiddag uitgenodigd worden om een les over verkeersveiligheid bij te wonen. 

 

Deze acties kaderen in ons zonaal veiligheidsplan en zullen zeker herhaald worden.