Foutief gebruik van nummerplaten blijft meest voorkomende inbreuk bij controles op aanhangwagens

Op zaterdag 23 en 30 maart werd er in onze politiezone specifiek gecontroleerd op aanhangwagens in de omgeving van de containerparken in Balen, Dessel en Mol. Er werden in totaal 33 inbreuken vastgesteld. In 23 gevallen bleek de reproductienummerplaat op de aanhangwagen niet conform de regelgeving. De politie roept alle bestuurders met een aanhangwagen op om altijd in regel te zijn met de wettelijk voorgeschreven verlichting, veiligheidssignalisatie, nummerplaten, bandenprofiel en -spanning, de stabiliteit en de verdeling en het afdekken van de lading. Op die manier kunnen ernstige verwondingen aan zichzelf of derden vermeden worden.

Tijdens de controle-acties bleken heel wat bestuurders met een aanhangwagen de regelgeving rond de gelijkende nummerplaat op de aanhangwagen aan hun laars te lappen. Dit bleek ook bij voorgaande controles op aanhangwagens de meest voorkomende inbreuk. De wetgeving schrijft voor dat de aanhangwagen een reproductie moet dragen van de nummerplaat van het trekkende voertuig. Dit betreft een overtreding van de 2° graad met als gevolg een boete van 116 euro. Deze moet een retroreflecterende achtergrond hebben, achteraan bevestigd worden en stevig vast hangen. De kentekenplaten mogen niet overdekt worden.

Tijdens de controle bleek de lading bij 3 aanhangwagens niet voldoende afgedekt. Bij 4 gecontroleerden bleek de noodkoppeling van de aanhangwagen niet in orde. In 6 gevallen waren er mankementen aan de verlichting. Verder werd 1 bestuurder betrapt op een vervallen keuring. 1 chauffeur reed zonder gordel aan en 1 bestuurder negeerde het rood licht en het geluidssignaal aan een spooroverweg.

 

De politie zal in de toekomst nog gerichte controles op aanhangwagens uitvoeren. Hierbij is ook aandacht voor de vereiste boorddocumenten en de juiste nummerplaat.

Meer info: wie vragen heeft over de regelgeving in verband met aanhangwagens kan ons contacteren op celverkeer@politiebalendesselmol.be.