Sensibilisering over sigarettenpeuken tijdens de handhavingsweek van Mooimakers

Tijdens de 6de editie van de “Handhavingsweek van Mooimakers” van 3 tot en met 9 oktober zetten we ons als politiezone actief in rond het thema 'sigarettenpeuken'. Onze wijkagenten en interventiemedewerkers hebben tijdens hun patrouilles bijzondere aandacht hebben voor rokers en hun houding ten aanzien van peuken.

Mooimakers

Sigarettenpeuken zijn door de jaren heen haast onopvallend deel gaan uitmaken van het straatbeeld. Uit onderzoek van OVAM naar de samenstelling van het zwerfvuil in Vlaanderen blijkt dat sigarettenpeuken met 41% nog steeds het sterkst vertegenwoordigd zijn in het aantal stuks zwerfvuil.

Tijdens deze handhavingsweek ligt de nadruk van de politie-inzet vooral op het sensibiliseren. Er worden zelfs draagbare asbakje uitgedeeld om rokers positief te stimuleren hun peuken niet op de grond te gooien. Ook verder in de maand oktober neemt de lokale politie Balen-Dessel-Mol extra initiatieven, zoals een verhoogd toezicht tijdens evenementen.