Hoe blijf ik op de hoogte van de procedure?

Als je geïnformeerd wil worden over het gevolg dat aan je klacht wordt gegeven of als je bepaalde rechten wenst te verkrijgen, zijn er verschillende mogelijkheden.

Je onderneemt geen verdere stappen dan de klachtneerlegging bij de politie

Als het parket beslist om een verdachte te vervolgen voor de rechtbank, zal je geïnformeerd worden over de datum van de zitting.

Je legt een verklaring benadeelde persoon af

Als je informatie wil over het gevolg dat aan je klacht wordt gegeven, heb je de mogelijkheid om je benadeelde persoon te verklaren. Dit kan tijdens het verhoor door het invullen van een formulier.

Als je je nog geen benadeelde persoon stelde tijdens het verhoor, dan heb je nog steeds de mogelijkheid om dit te doen. Dit kan persoonlijk of via een advocaat:

 • ofwel door de verklaring van benadeelde persoon af te geven op het parketsecretariaat, waarvan de gegevens in het attest van klachtneerlegging werden vermeld;
 • ofwel door de verklaring aangetekend naar het parketsecretariaat op te sturen;
 • ofwel door de verklaring op een politiekantoor af te geven.

Als benadeelde persoon:

 • word je schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het parket (bijvoorbeeld: de seponering en de reden daarvan of het instellen van een gerechtelijk onderzoek) en van een eventuele rechtsdag voor een rechtbank;
 • kan je elk stuk dat je nuttig acht, laten toevoegen aan het dossier;
 • kan je toelating vragen om het dossier in te kijken en er afschrift van te verkrijgen.

Je stelt je burgerlijke partij

Wanneer je een schadevergoeding wil vragen of als je andere rechten wil verkrijgen, kan je je burgerlijke partij stellen.

Hoe? Door persoonlijk of via je advocaat een uitdrukkelijke verklaring af te leggen. Deze verklaring kan je in alle fases van de procedure (voor de onderzoeksrechter, het onderzoeksgerecht of de rechtbank) afleggen.

Als burgerlijke partij kan je onder meer:

 • toelating vragen of het dossier in te kijken en er een afschrift van te verkrijgen;
 • vragen om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten;
 • op eenvoudig verzoek, minstens eenmaal worden gehoord dooor de onderzoeksrechter tijdens de procedure;
 • schadevergoeding vragen;
 • een rechtsmiddel aanwenden tegen de gewezen beslissingen (bijvoorbeeld: in hoger beroep gaan).

Gezien het ingewikkeld karakter en het belang van deze procedure is het aangewezen om een advocaat te raadplegen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.