Welke overtredingen staan in het GAS-reglement?

Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om sneller en efficiënter de kleine criminaliteit, bepaalde verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te pakken. Hieronder vallen bijvoorbeeld lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil, illegaal graffiti spuiten, wildplakken, enz.

Het zonaal GAS-reglement, geldig vanaf 1 januari 2017 is terug te vinden in bijlage.

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd ( oa beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai,…) is een protocol afgesloten met het Parket. Het protocol is geldig vanaf 01/01/2017.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.