Hoe werkt het?

Sinds 2010 is het reglement van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) van kracht in onze politiezone. Dit reglement is in het leven geroepen om allerlei vormen van overlast en kleine criminaliteit beter aan te pakken.

Een gemeentelijke administratieve sanctie kan worden opgelegd aan iedereen ouder dan 16 jaar die in de politiezone openbare overlast veroorzaakt. Het GAS-reglement bepaalt welke overtredingen dit zijn.

De lokale politie stelt de overtreding vast en bezorgt een proces-verbaal aan de sanctionerend ambtenaar. De sanctionerend ambtenaar beslist (maximum binnen 6 maanden) welke straf een overtreder krijgt.

De overtreder krijgt altijd de mogelijkheid om verweer te voeren, zowel schriftelijk als mondeling. Voor minderjarigen vanaf 16 jaar is daarnaast voorzien in een bijzondere procedure.

Als het om een strafrechtelijke inbreuk gaat, wordt het proces-verbaal door de politie ook naar het parket gestuurd. Het parket beschikt dan over 2 maanden om te beslissen of het zal vervolgen of niet. Als het parket vervolgt, kan geen administratieve sanctie meer worden opgelegd.

Meer informatie

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Ann Heylen
Stelenseweg 92
2440 Geel
Tel: 014 56 60 86
E-mail: ann.heylen@geel.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.