Kan ik een kopie krijgen van het proces-verbaal van een verkeersongeval?

De politie bezorgt je een attest van het verkeersongeval met de gegevens van de tegenpartij en het proces-verbaal nummer. Dit attest dien je aan de verzekering te bezorgen. Je hebt altijd het recht om een afschrift te krijgen van het afgenomen verhoor van jouw persoonlijk (niet van derden).

Wanneer er bij een verkeersongeval iemand gewond raakt of overlijdt, moet je de politie op de hoogte brengen. We komen dan zo snel mogelijk ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De politie zal deze vaststellingen noteren in een proces-verbaal.

In het proces-verbaal staan de datum, het uur en de locatie vermeld. Ook de materiële schade en de volledige identiteit van de personen die bij het ongeval betrokken waren, samen met hun verklaringen, worden genoteerd. Daarnaast zal de politie een plaatsbeschrijving en de omstandigheden van het ongeval (weerssituatie, staat van het wegdek) toevoegen aan het proces-verbaal.

De politie zal dit proces-verbaal aan het parket in Antwerpen (afdeling Turnhout) bezorgen.

Alleen de procureur des Konings van het parket in Antwerpen kan de toelating geven om het dossier in te kijken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.