Intergemeentelijk samenwerkingsverband

Om te voldoen aan de bepalingen in het decreet van het lokaal bestuur moeten de besturen de oprichtingsakten en de statuten van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt publiceren op de website.

In functie van deze publicatie vindt u voor IOK via deze link de oprichtingsakte en meest recente statuten.