Verkeer

Diensthoofd: Hoofdinspecteur Dirk Van Den Bergh

Verkeer is een belangrijk aandachtspunt voor de politie. Veilig en vlot verkeer is voor iedereen interessant! Het team verkeer houdt zich voornamelijk bezig met verkeershandhaving op de weg en verkeerseducatie.

In kader van het zonaal veiligheidsplan en de verkeersveiligheidsovereenkomst worden voornamelijk volgende controles uitgevoerd:

  • snelheidscontroles met snelheidsradar en onbemande camera's;
  • controles op alcohol en drugs in het verkeer;
  • controles op gordeldracht en gebruik van kinderzitjes;
  • controles op gevaarlijk en hinderlijk parkeren;
  • controles van rijgedrag/verkeersagressie;
  • controles op het gebruik van de GSM achter het stuur;
  • algemeen toezicht op het naleven van de wegcode;
  • toezicht kruispunten (aanvang/einde school);

Verkeerseducatief centrum

Het verkeerseducatief centrum (VEC) zorgt voor de verkeersopvoeding van alle kinderen van de lagere scholen uit onze zone en scholen van het bijzonder onderwijs. Ook worden lessen gegeven aan gemachtigde opzichters, jeugdige verkeerszondaars en andere geïnteresseerden.

Op het VEC kunnen scholen, toekomstige leerkrachten en andere geïnteresseerden terecht voor het ontlenen van lesmateriaal, verkeersborden, dode hoekzeil of een fietsbehendigheidspiste.

Het verkeerseducatief centrum is te bereiken via mail naar pz.neteland.vec@police.belgium.eu of via telefoon op het nummer 014 220 444 (telefonisch enkel bereikbaar tussen 8.00 en 9.00 uur, 11.30 en 12.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur).

Acties:

  • WODCA (WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken) - www.wodca.be: Eén keer per maand wordt er een WODCA-actie georganiseerd waarbij de nadruk ligt op het opsporen en verbaliseren van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.
  • VEILIG NAAR SCHOOL: Tijdens de eerste twee weken van ieder nieuw schooljaar wordt er verscherpt toezicht gehouden op de drukke kruispunten in de zone bij begin en einde van de schooluren. Er vinden sensibiliseringsacties en intensieve verkeerscontroles plaats.