Project SAMEN

Het woord “SAMEN” verwijst naar de gezamelijke multidisciplinaire aanpak en staat voor Snel - Alternatief/Anders - Maatwerk - Efficiënt/Effectief - Nabij.

Project SAMEN is een pilootproject dat inzet op een lik-op-stukbeleid door bij bepaalde criminele feiten meteen op te treden. De krachten van verschillende partners (politie, parket, rechtbank, justitiehuis...) worden gebundeld om tot snelle, zichtbare en efficiëntere afhandeling te komen.

Onze collega's van team SAMEN voeren het nodige onderzoek en maken het dossier klaar voor de parketmagistraat. De magistraat kan dan tijdens een verhoor met de dader meteen een beslissing nemen. Die beslissing volgt zo binnen een tot twee maanden na de feiten. Dat is een pak sneller dan bij de reguliere werkprocessen.

Ook het slachtoffer verdient de nodige aandacht. Deze moeten zich gehoord voelen. Er wordt extra ingezet op schadeherstel en bemiddeling.

samen