Wegenwerken

Maandag 04/02/2019 zijn de werken op de Meylandtlaan van start gegaan. De nodige signalisatie werd uitgezet en onze ploegen hebben de nodige bijstand hieraan gegeven. Er zijn geen incidenten gemeld.

Deze week hebben onze patrouilles op verschillende tijdstippen de opdracht gekregen om toezicht te houden op het vlot en veilig verloop van het verkeer ter plaatse. Er is voornamelijk preventief gewerkt. We hebben gekeken en genoteerd welke problemen er ter plaatse zijn en gekeken hoe we hieraan kunnen werken om de situatie te verbeteren. 

We hebben ons verdekt opgesteld en hebben kunnen vaststellen dat er op een dag net voor de avondspits op goed 15 minuten tot 12 overtreders konden betrapt worden op het links afslaan richting Bieststraat, terwijl dit verboden is. Dit verbod is aangekondigd met een groot oranje aanwijzingsbord en twee verbodsborden. Tevens is er een gewijzigde oranje wegmarkering aangebracht. 

Om de mensen te laten wennen aan de situatie is er tot op heden enkel preventief opgetreden, op een enkele uitzondering na.  Vanaf 08/02 zal er ook geverbaliseerd worden en niet enkel preventief opgetreden.

We willen de mensen nogmaals sensibiliseren om de verkeersregels te volgen. Temeer omdat het verkeer dat toch links wil afslaan naar de Bieststraat het verkeer achter hen ophoudt, met files die kunnen oplopen tot aan de rotonde Suskaberg.

Een foto van het verboden links afslaan zoals de grijze personenwagen doet.

Voor meer informatie kan u klikken op volgende link::

http://wegenenverkeer.be/werken/meylandtlaan-aanpassing-bushaltes

Een overzicht van de belangrijke wegwerkzaamheden in Heusden-Zolder met onder meer informatie over de start- en einddatum, de aard van de werken en de bereikbaarheid kan je hier vinden.

 

Verkeer

Geen resultaten gevonden.