Samenwerkingsakkoord scholen

Binnen onze politiezone is er tevens een samenwerkingakkoord afgesloten met het Franciscuscollege, het gemeentebestuur, het parket van de procureur de Konings en de lokale politie om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden en leerlingen van scholen te bevorderen.

Aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en schooldirecties

In de eerste plaats willen de ondertekenaars voorkomen dat op school of in schoolverband strafbare feiten worden gepleegd.

In de tweede plaats willen ze de slachtoffers van strafbare feiten opvangen en hen tegen represailles beschermen.

En ten slotte willen ze voor de daders voorzien in vormen van opvang en begeleiding, liever dan in bestraffende maatregelen.

De samenwerking is van toepassing op de aanpak van strafbare feiten die een weerslag hebben op het schoolgebeuren en die door de schooldirecteur of door derden, eigen of vreemd aan de school (leerlingen-ouders), aan de lokale politie of de diensten van het parket worden gemeld.

Ons aanspreekpunt is :

  • Aydin Seda