Korpsleiding

De functionele leiding van het politiekorps wordt vanaf 1 september 2019 waargenomen door waarnemend commissaris Ludo Vangeel, ter vervanging van de vroegere korpschef Geert Luypaert.

Hij staat in voor de uitvoering van het lokale politiebeleid en meer in het bijzonder voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.
Hij oefent deze opdracht uit onder het gezag van de burgemeester.

De korpschef verzekert de organisatie en het beheer van het korps alsook de opdrachten die voortvloeien uit verzoeken of richtlijnen met betrekking tot opdrachten van federale aard. De bedrijfsvoering is gericht op het effectief en efficiënt afstemmen van mensen, middelen en processen.

Waarnemend korpschef Vangeel Ludo