Korpsleiding

De functionele leiding van het politiekorps wordt vanaf 1 juli 2023 waargenomen door waarnemend korpschef Kris Janssen, ter vervanging van de vroegere waarnemend korpschef Ludo Vangeel.

Hij staat in voor de uitvoering van het lokale politiebeleid en meer in het bijzonder voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Hij oefent deze opdracht uit onder het gezag van de burgemeester.

De korpschef verzekert de organisatie en het beheer van het korps alsook de opdrachten die voortvloeien uit verzoeken of richtlijnen met betrekking tot opdrachten van federale aard. De bedrijfsvoering is gericht op het effectief en efficiënt afstemmen van mensen, middelen en processen.

Korpschef