Slachtofferbejegening

De lokale politie speelt een eerstelijnsrol bij de opvang van slachtoffers van een misdrijf.

Een kwalitatieve slachtofferbejegening is dan ook de taak van elke politieambtenaar. Dit wil zeggen dat slachtoffers van een misdrijf degelijk opgevangen, geholpen en geïnformeerd moeten worden.

De functie politionele slachtofferbejegening bestaat in het verschaffen van een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer.

Elke politieambtenaar moet bekwaam zijn deze taak goed te volbrengen.

In geval van confrontatie met een zeer ernstig slachtofferschap, kan het korps een beroep doen op een gespecialiseerd medewerker, personeelslid van de politiediensten, inzake slachtofferbejegening.

De verantwoordelijken voor de dienst slachtofferbejegening :

 • Schrijvers Liesbeth.
 • Smeets Frank.
 • Libert Filip.

Slachtofferbejegening wordt in onze politiezone uitgeoefend door de dienst slachtofferbejegening.

De algemene taken bestaan uit :

 • Het verlenen van bijstand en hulp aan slachtoffers van misdrijven d.m.v. huisbezoeken, gesprekken op bureel, telefonische contacten,...).
 • Het in contact brengen met hulpverlenende organisaties (gespecialiseerde diensten).
 • Het onderhouden van contacten en samenwerken met externe partners.
 • Verstrekken van informatie aan de personen die hulp of bijstand vragen.
 • Het uitvoeren van crisisbijstand in een beurtrolsysteem met de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo.

Naast de algemene taken van slachtofferbejegening voeren zij ook nog meer specifieke taken uit, zoals :

 • Het beheer van alle opdrachten van het parket 'jeugd en gezin'.
 • Spijbelproblematiek.
 • Herbezoek intrafamiliaal geweld, verkeersongevallen met gewonden, inbraken met contact met de dader, slachtoffers van brand, slachtoffers van zedenfeiten,...
 • Interne vorming.