Samenwerkingsakkoord bij interventies

Laterale steun bij interventies tussen onze politiezone en politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo.

SamenwerkingPZHeZoBHT

Er werd in het verleden een protocolakkoord afgesloten tussen de politiezones Halen-Herk-de-Stad-Lummen, Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder inzake laterale steun bij dringende interventies (gevaarssituatie, extreme crisissituatie en tijdelijke interventie-overlast).

Dit protocol was van kracht sedert 1 april 2002 en zal eerstdaags eindigen omwillen van de fusie van de politiezones Houthalen-Helchteren en Genk (nu PZ MIDLIM) en de mogelijke fusie van de politiezones West-Limburg en PZ HAZODI (Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek).

Samenwerking tussen politie Heusden-zolder en Beringen-Ham-Tessenderlo

Vanaf 1 november 2014 werd een samenwerkingsakkoord afgesloten met de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo wat betreft de interventies.

De betrokken burgemeesters en korpschefs ondertekenden een samenwerkingsprotocol.

'De vraag tot samenwerking komt vanuit onze zone,' verklaart Geert Luypaert, korpschef van Heusden-Zolder. 'Sinds de opzegging van de aangegane samenwerkingsakkoorden met de politiezones Houthalen-Helchteren en West-Limburg waren wij op zoek naar een operationele partner.' De politiezones van Houthalen-Helchteren en van West-Limburg werken immers sinds kort samen met andere politiezones.

Bij een eerste onderhoud tussen de korpschefs bleek al snel dat beide zones opportuniteiten zagen om hun operationele werking te versterken. Het resultaat levert meer ploegen op het terrein op. De samenwerking omhelst enerzijds het leveren van wederzijdse steun bij niet uitstelbare interventies en anderzijds afspraken over het gebruik van het cellencomplex in Beringen.

Concreet wil dit zeggen dat de dienst 101 bij een oproep uit de gemeente Heusden-Zolder, waarbij dringende tussenkomst van de politie vereist is, een ploeg van de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo kan langs sturen. Ook bij eenzelfde oproep uit de gemeenten Beringen, Ham of Tessenderlo bestaat de kans dat het korps van de zone Heusden-Zolder ingeschakeld wordt.

Belangrijk hierbij is echter wel dat binnen een zone in eerste instantie steeds eerst de eigen reguliere ploeg(en) opgeroepen worden. Slechts indien deze ploeg zelf met een dringende interventie bezig is, wordt een vrije ploeg uit de andere zone opgeroepen. De in bijstand opgeroepen ploeg zal bij deze tussenkomst de eerste vaststellingen verrichten of de eerste hulp leveren. De volledige opvolging van het incident (verhoren, sporenonderzoek,…) gebeurt door de medewerkers van de eigen politiezone.

Om de operationele werking van het gebruik van het cellencomplex van de politiezone Heusden-Zolder te optimaliseren werd er ook een bijkomende regeling getroffen inzake het terbeschikking stellen van het cellencomplex in het hoofdcommissariaat in Beringen. Op afgesproken momenten kan het politiekorps van Heusden-Zolder hier gebruik van maken. De politie van Beringen/Ham/Tessenderlo is reeds langer vertrouwd met deze procedure.

Deze nieuwe overeenkomst betekent vooral een versterking van beide politieteams zonder drastische wijzigingen in bestaande dienstregelingen. ' Dankzij dit protocol kunnen wij in beide zones nog efficiënter gaan werken en kunnen wij meer 'blauw' op de straat inzetten voor preventieve acties', aldus korpschef Hubertus Hamaekers. De overeenkomst komt dus ook duidelijk de veiligheid van de inwoners van de gemeenten Beringen, Ham, Tessenderlo en Heusden-Zolder ten goede. En dat kunnen de betrokken burgemeesters enkel toejuichen.

Protocol laterale steun - Protocol cellencomplex