Lokale recherche

De Lokale Recherche verleent gespecialiseerde steun aan alle andere diensten van de lokale politie. De lokale recherche is belast met het uitvoeren van opsporings- en gerechtelijke onderzoeken van ernstige feiten gepleegd op het grondgebied van de gemeente of naar daders die hier woonachtig zijn.

De functie opsporing en lokale onderzoek bestaat uit de uitvoering van de opdrachten die bij voorrang door de Lokale Politie worden vervuld overeenkomstig de Wet op het Politieambt, de Wet van 07.12.1998 en een richtlijn van 20.02.2002 van de Minister van Justitie. Het betreft opdrachten van opsporing en onderzoek die voortvloeien uit de gebeurtenissen en criminaliteitsfenomenen op het grondgebied van de zone evenals enkele opdrachten van federale aard die door de Lokale Politie uitgevoerd moeten worden omdat deze liggen in de lijn van de dagelijkse politietaken, en om deze reden, beter worden uitgevoerd door de politiedienst belast met de basispolitiezorg. In ieder Lokaal Politiekorps wordt 7 tot 10% van het effectief operationeel kader belast met deze recherchetaken.