Interventiedienst

De interventiepolitie heeft een uitgesproken eerstelijnsfunctie. Deze fungeert in de meeste gevallen als het eerste aanspreekpunt voor de bevolking.

De interventie bestaat uit permanentie-, piek- en toezichtsploegen.

De permanentieploeg vormt de ruggegraat van het korps. Minstens één ploeg, bestaande uit twee politie-inspecteurs, vormt een 24/24 uur permanentie. Deze ploeg wordt rechtstreeks aangestuurd door een hoofdinspecteur (dagoverste).

Aan deze dienstverlening, die onmiddellijk zichtbaar is voor de bevolking, wordt hoge eisen gesteld. Deze ploegen moeten, naast de interventies die zij verrichten, bijdragen aan een maximale zichtbaarheid en aanspreekbaarheid om zo het veiligheidsgevoel binnen de gemeente Heusden-Zolder te vergroten.

Binnen de interventiedienst worden bijkomend een aantal bijzondere diensten vervuld inzake bestuurlijke politie, zoals het handhaven van de openbare orde, bescherming van goederen en personen, preventief toezicht ter voorkoming van diefstallen, bevorderen van de verkeersveiligheid door uitvoeren van toezicht en controle, nodige steun/bijstand aan andere politiezones, ...

Een goede permanente en optimale dienstverlening bieden aan de bevolking is onze eerste zorg.