Samenwerkingsakkoord Sint-Franciscusziekenhuis

Tuseen de politie van Heusden-Zolder en het Sint-Franciscusziekenhuis werd een samenwerkingsakkoord afgesloten. Dit houdt in dat de politie voorrang geeft aan interventies die betrekking hebben op feiten die gebeuren in het ziekenhuis of de dienst spoedgevallen.

Op 23 februari 2007 werd het ziekenhuisprotocol afgesloten door :

  • Marc Geboers, algemeen directeur van het Sint-Franciskusziekenhuis,
  • Mario Borremans, burgemeester van de gemeente Heusden-Zolder,
  • Geert Luypaert, korpschef van de lokale politie Heusden-Zolder,

Doelstellingen in dit protocol zijn :

De informatieuitwisseling optimaliseren om de openbare rust, veiligheid en gezondheid in bovengenoemd ziekenhuis te bevorderen;

De gepaste maatregelen te nemen en de nodige wederzijdse ondersteuning te bieden die de goede werking en dienstverlening van de partners in dit protocol bevorderen.

Dit protocol trad in voege op 23 januari 2007 voor onbepaalde duur en werd de dato juli 2013 aangepast, ondertekend door de heer Mario Borremans, burgemeester.

Tijdens de evaluatievergadering, die jaarlijks plaatsvindt, beraden alle betrokken partijen zich grondig over de inhoud van dit protocol en beslissen zij over de eventuele voortzetting ervan.