Wees ALERT!

De aanpak van inbraken is voor de politie van Heusden-Zolder een prioriteit en werd ook opgenomen in het zonaal veiligheidsplan 2014 -2017 (beleidsplan van de politiezone).

Hoewel de politie de nodige inspanningen levert om het fenomeen aan te pakken, stellen we de laatste jaren toch een stijging van het aantal feiten vast.

Omdat verdachten meestal gevat worden na een telefoontje van een wakkere burger, lanceert de politie daarom de ALERT-campagne om bewoners aan te sporen elke verdachte situatie onmiddellijk te melden aan de politie.

Politie Heusden-Zolder neemt heel wat initiatieven om het aantal inbraken te doen dalen, potentiële daders af te schrikken en verdachten te vatten. Zo worden er gerichte acties gevoerd in inbraakgevoelige wijken, op belangrijke toegangswegen en op specifieke plaatsen. Zien en gezien worden is immers erg belangrijk in de strijd tegen inbrekers. Daarnaast zijn de politiemensen op het terrein tijdens hun dagelijkse patrouilles alert voor verdachte situaties.

Wat is een verdachte situatie ?

Toch is de actieve inbreng van de bewoners een belangrijke succesfactor. Immers, in 85% van de gevallen waarbij daders gevat konden worden, was dit dankzij een alerte burger die onmiddellijk de politie verwittigde.

Met de ALERT-campagne doet de politie een oproep aan de bevolking van Heusden-Zolder om samen met hen aandachtig te zijn voor verdachte situaties zoals bijvoorbeeld :

 • Onbekenden die zich begeven rond een woning waar ze niet thuishoren bv. in de tuin en aanhorigheden van de woning;
 • Onbekenden die woningen of voertuigen observeren;
 • Onbekenden die aan portieren van voertuigen voelen;
 • Vreemde gedragingen van onbekende personen in de buurt;
 • Onbekenden die aanbellen en vreemde vragen stellen;
 • Een onbekend voertuig dat traag rijdt en waarvan de inzittenden veel aandacht hebben voor woningen of geparkeerde voertuigen;
 • Het alarm van een woning of een wagen dat in werking is.

Wanneer zulke situaties zich voordoen, is het erg belangrijk dat de politie zo snel mogelijk op de hoogte gebracht wordt.

Hoe sneller de informatie de politie bereikt, hoe groter de kans om verdachten te vatten.

Je kan hiervoor dag en nacht bellen naar 101 of 011 45 01 11 (tijdens de openingsuren).

Welke informatie geef je aan de politie ?

Daarnaast is de inhoud van de melding belangrijk, geef zeker volgende informatie mee :

 • De juiste plaats en de omstandigheden van de verdachte situatie;
 • Een beschrijving van de betrokken personen en/of voertuigen;
 • ee nummerplaat van een voertuig;
 • Een foto van de verdachte personen of voertuigen kan interessant zijn.

De politie van Heusden-Zolder neemt elke melding ernstig. Vaak kan het telefonisch doorgeven van de nummerplaat van het voertuig van een verdachte persoon al onmiddellijk bevestigen of uitsluiten of het inderdaad om een verdachte situatie gaat.

Indien nodig komt een interventieploeg ter plaatse.

Door deze gezamenlijke inspanningen hoopt de politie het aantal inbraken te doen dalen, wees dus altijd ALERT!

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 011 45 01 11.