Statbel organiseert een officiële enquête in HOESELT

In de maanden februari tot en met juni 2021 organiseert het Belgische statistiekbureau Statbel een enquête bij een aantal huishoudens in de gemeente HOESELT. 

De gestelde vragen gaan o.a. over de levensstandaarden, woonomstandigheden, gezondheid, inkomen enz. De antwoorden zijn van belang voor de opmaak van statistieken en dienen als basisinformatie voor het sociaal beleid in België en Europa.

De betrokken huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur hen zal contacteren. Wegens de Corona-pandemie heeft Statbel tijdelijk alle face-to-face interviews opgeschort. De interviews verlopen nu telefonisch.

Hoe dan ook nemen de uitgenodigde huishoudens vrijwillig deel en krijgen een vergoeding van 30 euro ter compensatie van de tijd en energie die ze in de interviews hebben geïnvesteerd.

Voor meer info:
Tel. 0800 120 33 (Call Center FOD Economie)
Mail: SILC@economie.fgov.be
Https://statbel.fgov.be/silc