Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in?

Hiervoor heeft u een signalisatievergunning nodig

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.
De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie u op welke wijze moeten plaatsen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

 • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
 • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein.
 • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
 • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels….
 • voor het afsluiten van wegen door werken.
   

Dien je aanvraag op tijd in!

 • Bij langdurige ingebruikname van het openbaar domein (>= 14dagen): 30 kalenderdagen voor de gevraagde aanvang:
 • Bij innames van de rijbaan of bij verkeersbelemmering:14 kalenderdagen voor de gevraagde aanvang.
 • Bij innames buiten de rijbaan of zonder verkeersbelemmering en kortstondige ingebruikname van het openbaar domein buiten de rijbaan of zonder verkeersbelemmering:7 kalenderdagen voor de gevraagde aanvang.
   

Hoe indienen?

Voor een inname binnen Bilzen dient je aanvraag digitaal te gebeuren via deze link. Voor alle info neem je best een kijkje op de website van Stad Bilzen

Voor Hoeselt en Riemst dien je het aanvraagformulier dat je hier onderaan als bijlage vindt, in te vullen en over te maken aan pz.bhr.iod@police.belgium.eu  of je stuurt het naar ons op (Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, Schureveld 11, 3740 Bilzen, t.a.v. de verkeersdienst). Je mag het formulier ook afgeven aan een baliemedewerker van ons commissariaat te Bilzen. 

Verlenging nodig? 

Een aanvraag voor verlenging van de vergunning kan uitsluitend door de oorspronkelijke aanvrager worden ingediend en dit dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk 5 werkdagen bij langdurige innames en straatafsluitingen en uiterlijk 2 werkdagen bij kortstondige innames waarvoor de vergunning werd afgeleverd.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089366800.