Opvolging verzekerd in het hondenteam

Dit najaar gaat drugshond Joy, die in dienst is sinds 2013, met pensioen. Maar opvolging is verzekerd. Beau werd klaargestoomd om het werk van Joy verder te zetten. Ook patrouillehonden blijven niet eeuwig aan de slag. Beer is bezig aan zijn laatste werkjaar en wordt opgevolgd door Quno. Tenslotte zal ook Django, samen met zijn – ook nieuwe trouwens – hondengeleider, binnen enkele maanden beginnen aan de politieopleiding tot volwaardige patrouillepolitiehond.

Burgemeester Ridouani steekt zijn waardering voor honden en baasjes niet onder stoelen of banken. 'Politiehonden zijn van groot belang om het werk van de inspecteurs te ondersteunen', aldus de burgemeester. 'Ze dragen met hun specifieke talenten als patrouille- of drugshond bij tot de veiligheid. Samen met hun begeleiders zijn ze een enorme meerwaarde voor ons politiekorps. Dat is meermaals bewezen. We hebben dan ook budget voorzien voor een extra patrouillehond die snel aan zijn opleiding zal beginnen. Ik wens Joy en binnenkort ook Beer een welverdiend pensioen toe! Ik ben er van overtuigd dat Beau, Quno en Django waardige opvolgers zullen zijn.'

De politie heeft al sedert vele jaren één of meerdere hondengeleiders, denk maar de jaren tachtig, toen de Leuvense politiehonden in een kennel aan het politiecommissariaat van Kessel-Lo zaten. Het ging steeds om patrouillehonden die meestal samen met interventieagenten werden ingezet. Van professionele trainingen was er toen nog helemaal geen sprake. Elke hondengeleider deed het op zijn manier. Ondertussen hebben we een lange weg afgelegd met o.m. verplichte toegangstesten, een strenge opleiding en eindexamens voor hond en baasje in de politiehondenschool. Het Leuvens hondenteam is geëvolueerd naar een zelfstandig werkend team bestaande uit vijf hondengeleiders (vier met patrouillehond, één met drugshond) die dagelijks, ook na hun diensturen en tijdens hun vrije dagen, bezig zijn met hun hond. Van amateurisme naar professionaliteit op hoog niveau.

De patrouillehonden worden vaak ingezet bij preventieve voetpatrouilles in winkelstraten, overlastbuurten, bij evenementen en tijdens de nacht in het uitgaanscentrum. Het gaat om makkelijk aanspreekbare patrouilles die vooral tot doel hebben het veiligheidsgevoel te verhogen en potentiële herriemakers af te schrikken. Maar de honden zijn ook getraind op snel en gepast tussenkomen bij agressieve of gevaarlijke situaties zoals vechtpartijen. Of ze kunnen ingezet worden bij zoekacties naar daders van een misdrijf die het op een lopen hebben gezet en zich in een gebouw of de natuur verborgen houden. Opdat patrouillehonden en hun geleiders deze taken naar behoren zouden kunnen uitvoeren, is een onafgebroken inspanning nodig van hond en baasje.

Op zoek naar drugs

De drugshond is een apart verhaal. Deze wordt vooral ingezet tijdens wegcontroles (alcoholcontroles, anti-inbraakacties,…) waarbij voertuigen en bagages worden doorzocht op zoek naar drugs, bij huiszoekingen in het raam van drugsdossiers, bij anti-drugsacties in de twee Leuvense gevangenissen en op overlastplaatsen. Dat gebeurt gemiddeld zo’n 200 keer per jaar.

Labrador Joy werd opgeleid als ‘actieve’ drugshond en is getraind om te zoeken in gebouwen, voertuigen en bagages. Opvolger Beau heeft dezelfde opleiding gehad en is momenteel bezig aan een bijkomende opleiding zodat ze binnenkort ook op mensen zal kunnen zoeken. Dat betekent dat de nieuwe drugshond bijvoorbeeld zal kunnen ingezet worden op drugsgevoelige overlastplaatsen, bij evenementen, in het uitgaanscentrum en op bussen om er personen die in bezit zijn van drugs aan te duiden. Dankzij haar opleiding tot ‘passieve’ drugshond zal Beau op korte tijd een grote groep mensen kunnen controleren.

Enkele weetjes…

Niet elke hond is geschikt als een patrouillehond of drugshond. De keuze van de hond is geen evidentie.

Indien de hond als pup geselecteerd wordt, zelfs al is dit uit een nest met goede ouders, is het nog steeds afwachten of het dier uiteindelijk geschikt zal zijn voor de dienst. Enkele jaren geleden hebben 2 patrouillehondengeleiders maar ook onze drugshondgeleider een jonge hond moeten herplaatsen omdat de dieren niet over de nodige kwaliteiten en driften beschikten. Ze waren liever huishond dan een actieve diensthond.

Een politiehond moet volgende eigenschappen hebben:

 • stabiel karakter, geen angsten in nieuwe situaties;
 • veel speeldrift en buitdrift;
 • sociaal zijn, we moeten immers tussen de mensen kunnen patrouilleren;
 • medisch volledig in orde zijn; voor een dier wordt aangekocht is er eerst een streng medisch onderzoek met o.m. RX-foto’s;
 • goede conditie hebben;
 • een patrouillehond moet een sterke aangeboren verdedigingsdrift bezitten; om die reden worden vaak Mechelse Herders, Duitse Herders en Hollandse Herders gekozen;
 • een drugshond moet bijkomend een zeer sterk doorzettingsvermogen hebben in zijn zoekwerk; als drugshonden worden soms ook herdershonden gekozen, maar evengoed andere rassen zoals Labrador, Border Collie, Springer Spaniel.

De opleiding van een patrouillehond duurt 420 uren en van een drugshond zelfs 760 uren. Deze opleiding wordt gegeven door een opleider verbonden aan een politieschool of door de hondensteundienst van de federale politie. Dit is zowel voor de geleider als voor de hond een heel intensieve periode. Op het einde van de opleiding moeten hond en hondengeleider samen slagen voor een examen.

Daarna volgt om de zes maanden telkens opnieuw een evaluatie waarbij de hond moet slagen voor een aantal testen. Als het dier twee keer een onvoldoende haalt betekent dit het einde als politiehond. Om de hond op niveau te houden wordt dan ook heel veel tijd gespendeerd aan trainingen namelijk

 • 38 uren per maand verplichte training voor de drughonden
 • 8 uren per maand verplichte training voor de patrouillehonden
 • Onze patrouillehondengeleiders doen er nog een aantal extra trainingsuren bij bovenop het verplichte minimumaantal en halen zo 24 uren per maand. Daarbuiten gaan zij ook nog 1 tot 2 keer per week buiten de diensturen in een hondenschool trainen.

Tijdens de diensturen worden de politiehonden getransporteerd in een daarvoor speciaal uitgerust politievoertuig. Na de diensturen gaan de dieren met hun geleider mee naar huis. De politiezone wil dat deze woon-werkverplaatsing voor het dier veilig en comfortabel gebeurt en zorgt er voor dat in het privévoertuig van de hondengeleider een kennel wordt geïnstalleerd.

Omdat de honden tijdens de vrije dagen en verlofperiodes van de hondengeleider bij hun baasje thuis verblijven, zorgt de politie ook daar voor hondenkennels.

Ook wat betreft kwalitatieve voeding en medische verzorging zorgt het politiekorps voor ondersteuning, zodat de hond altijd fit en gezond is en maximaal kan presteren.

Als de hond op pensioen gaat, kan de hondengeleider het dier bij hem houden of wordt er gezocht naar een particulier om het dier gratis over te nemen. In beide gevallen wordt een contract ondertekend waarin afspraken worden gemaakt over het welzijn van het dier.

Over Joy…

Joy werd getraind in de periode dat alle actieve drugshonden moesten blaffen bij het vinden van verborgen drugs. Joy vond dit echter eerst maar niks en het heeft de opleider een hele maand gekost om hem goed aan het blaffen te krijgen. Tegenwoordig worden veel honden getraind om met hun neus te wijzen, pointen in het vakjargon, naar de bron van de drugsgeur.

Joy vindt tijdens huiszoekingen en zoekingen in voertuigen af en toe gebruikershoeveelheden drugs waarvan de eigenaar vergeten was dat hij deze nog had. En dit is dan niet gelogen want de drugs zien er dan ook oud en uitgedroogd uit.

Joy heeft tijdens huiszoekingen al op de meest inventieve plaatsen drugs gevonden: in de wand van een diepvriezer, in een stereoketen, in een computer, verborgen tussen waspoeder, in een uitgeholde matras, achter een valse wand, onder een tegel, in de afzuigkap, verstopt in opgerolde sokken in de kleerkast, in een uitgehold boek in de boekenkast, in de verwarmingsketel, onder een hoopje puin …

Tijdens een huiszoeking is het eens voorgevallen dat de verdachte zijn autosleutel niet wou geven en wij deze ook niet konden vinden. We waren echter bijna zeker dat er in het voertuig drugs lagen. Joy heeft tijdens de huiszoeking de sleutel aangeduid die tussen een hoop papieren verborgen lag. Hier was nog restgeur van drugs op aanwezig. Dit was in het voordeel van de verdachte want anders moesten we de auto openbreken.

Soms kan Joy een voertuig pas op een later tijdstip doorzoeken waardoor het voertuig al grondig doorzocht wordt door de collega’s. Het is meermaals gebeurd dat Joy dan achteraf toch nog drugs in het voertuig vindt waar de collega’s hadden overgekeken. Bijvoorbeeld achter de bekleding, in een verborgen vakje, in de koplamp, in valse wanden, …

Joy heeft heel wat op zijn palmares staan :

 • 172 huiszoekingen (104 positief)
 • 510 doorzochte voertuigen (255 positief)
 • 42 zoekingen op terreinen (23 positief)
 • 405 maal aantreffen van drugs in bagage (dit zijn enkel de positieve resultaten want de negatieve bagages worden niet geregistreerd).

In theorie is het mogelijk om nog veel meer controles te doen, maar controles gebeuren nooit willekeurig. Er moet altijd een aanleiding zijn alvorens tot een controle met drugshond over te gaan. De brave huisvader zal het immers geen aangename ervaring vinden indien er een drugshond door zijn voertuig springt.

De drugs die Joy het meeste aantreft zijn marihuana, hasj, amfetamines en cocaïne met marihuana als koploper.

De meeste vangsten van Joy betreffen gebruikershoeveelheden drugs voornamelijk tijdens wegcontroles of op overlastlocaties.

Soms worden tijdens huiszoekingen grotere hoeveelheden aangetroffen : enkele honderden xtc-pillen, een halve kilo hasj, een halve kilo amfetamines om enkele voorbeelden te noemen.

Joy treft soms ook geld aan, ook al is hij daar niet op getraind. Dit komt dan omdat het geld gecontamineerd is met de geur van drugs. Zo heeft hij verschillende verdachten al duizenden euro’s armer gemaakt.

Het gebeurt ook dat Joy bij een doorzoeking van een voertuig wijst op de zitplaats van een inzittende. Dan mag je quasi zeker zijn dat er drugs in zijn of haar ondergoed verstopt zit.

Over de patrouillehonden

De patrouillehondengeleiders voeren ongeveer 20 voetpatrouilles per maand uit en leveren gemiddeld 50 keer per maand bijstand aan de interventiedienst.

Ze gaan 1 à 2 keer per maand in versterking naar andere politiezones. Dit was recent nog het geval voor Pukkelpop. Meestal zijn het echter kleinere evenementen zoals fuiven, voetbalwedstrijden, kermissen, … We worden elke maand veel vaker bevraagd maar er wordt voorrang gegeven aan onze inzet binnen Leuven zelf.

Ondanks dat patrouillehonden vaak in moeilijke situaties ingezet worden, deed er zich de voorbije jaren slechts gemiddeld 1 bijtincident per jaar voor. Dit wijst duidelijk op het ontradend effect van de honden.

De meeste strafbare feiten die de patrouillehondengeleiders tegenkomen hebben te maken met verboden wapendracht, drugsbezit, vechtpartijen en diefstallen in het uitgaansleven en openbare dronkenschap. Ook hebben zij bijzondere aandacht voor de overlastproblematiek en worden er regelmatig GAS-PV’s opgesteld.