Ik wil een horecazaak starten

Conform art 529 van het gecoördineerd politiereglement moet je om een horecazaak uit te baten in het bezit zijn van een uitbatingsvergunning.  Deze vergunning dient te allen tijde bewaard te worden in een uitbatingsmap en moet steeds voorgelegd kunnen worden aan de bevoegde instanties.

De aanvraag wordt ingediend minstens 60 dagen voor de voorziene openingsdatum. Indien het gaat om een tijdelijke horecazaak is dit minstens 30 dagen.

Om een vergunning voor het uitbaten van een horecazaak aan te vragen, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Vul het aanvraagformulier (zie bijlage onderaan) in. Stuur dit samen met volgende documenten per e-mail naar pz.leuven.horeca@police.belgium.eu
  • kopie identiteitskaart van de uitbater(s), of indien de uitbater een rechtspersoon is, van alle zaakvoerders van deze rechtspersoon;
  • kopie uittreksel Kruispuntbank der Ondernemingen;
  • kopie statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, indien van toepassing;
  • uittreksel uit het centraal strafregister, model 596.1.8, niet ouder dan 3 maanden van de uitbater(s), of indien de uitbater een rechtspersoon is, van alle zaakvoeders van deze rechtspersoon;
  • (aanvraag) omgevingsvergunning, indien vereist;
  • kopie OBA-verzekering, indien de zaak groter is dan 50m2.

Je ontvangt van onze diensten vervolgens een bevestiging van je aanvraag. 

 2. Kom langs bij het onthaal van de Dienst doelgroepenwerking op de Grote Markt 8, 3000 Leuven tijdens de openingsuren.
Je aanvraag is volledig en kan meteen verwerkt worden als je ons de nodige documenten (zie hierboven punt 1) kan overhandigen.

Voor bijkomende informatie kan je steeds contact met ons opnemen op het nummer 016 210 930  tijdens de kantooruren. 

Voor alle info over het Leuvense politiereglement voor de horeca, lees zeker ook de brochure glashelder (zie bijlage onderaan).

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 21 06 11.