Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101. Geen spoed, wel politie? Bel 016 21 06 11.
Combi die over Grote Markt rijdt

Je vergunning online aanvragen

Je gaat werken uitvoeren, je wil verbouwen of een container plaatsen en je moet daarvoor een stukje openbaar domein innemen, dan vraag je een toelating inname openbaar domein aan (bv. container, hoogtewerker, torenkraan of stelling plaatsen, verhuizen, meubels leveren, bouwmaterialen stockeren…).

Hoe aanvragen?

Online

Vanaf 1 februari 2018 kan je je aanvraag online indienen.
Surf naar https://leuven.spotbooking.be en vul je aanvraagformulier digitaal in. 

Doe dit ten laatste:

 • 5 werkdagen vóór activiteiten of werken die geen verkeershinder veroorzaken.
 • 10 werkdagen vóór activiteiten of werken die het verkeer belemmeren.

Hoe werkt Spotbooking? (YouTube)

Hoogdringend

Is je aanvraag hoogdringend (uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werken) dan moet je voorafgaandelijk telefonisch contact opnemen met onze baliemedewerker (016 210 620) tijdens de openingsuren om te verifiëren of de aanvraag nog kan behandeld en goedgekeurd worden.

Via de balie

Beschik je niet over een computer, ervaar je problemen bij het invullen van het aanvraagformulier of is je aanvraag hoogdringend dan ben je tijdens de openingsuren welkom aan de balie Vergunningen in het politiecommissariaat Philipssite.  

Doe dit ten laatste:

 • 5 werkdagen vóór activiteiten of werken die geen verkeershinder veroorzaken.
 • 10 werkdagen vóór activiteiten of werken die het verkeer belemmeren.

Een baliemedewerker helpt je graag verder.

Wat breng je mee?

 • Je identiteitskaart of de identiteitsgegevens van de aanvrager
 • Cash geld of bankkaart. Het verschuldigde bedrag moet onmiddellijk betaald worden bij de aanvraag. Opgelet: kredietkaarten worden niet aanvaard.

Welke gegevens hebben we nodig?

 • Exacte data waarvoor de vergunning nodig geldt. (vergunningen met "open" datum worden niet afgeleverd)
 • Exacte gegevens over de activiteit die op het openbaar domein zullen plaatsvinden: 
  • Juiste locatie (Tip: Ga ter plaatse eens kijken, de gegevens via Google maps zijn vaak verouderd)
  • Reden van de aanvraag
  • Aantal ingenomen meters of parkeerplaatsen
  • Exacte afmetingen (lengte en breedte) indien het gaat om een stelling of inname van de openbare weg

Openingsuren:

 • Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 8-11 uur en 13 tot 15 uur
 • Donderdag: 14 tot 18 uur

Nutsmaatschappijen

Nutsmaatschappijen kunnen hun vergunningen eveneens online aanvragen, maar voor grote werken waarvoor omleidingen nodig zijn, is het raadzaam voorafgaandelijk contact op te nemen met de Dienst Verkeer.

Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van je aanvraag. 

Betaling:

 • Online aanvraag: Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je een link naar je online-betaling.  Na online-betaling krijg je de toelating inname openbaar domein / tijdelijke parkeervergunning in je mailbox.
 • Via de balie: Het verschuldigde bedrag moet onmiddellijk betaald worden bij de aanvraag met cash geld of met een bankkaart.

Parkeerverbod aanvragen

Om een parkeerplaats voor te behouden, kan er een tijdelijk parkeerverbod ingesteld worden. Hiervoor moet je altijd een vergunning aanvragen door het aanduiden van parkeerplaatsen in de online-aanvraag. Zelf parkeerplaatsen vrijhouden door er bijvoorbeeld stoelen of een ladder op te plaatsen, is verboden en kan eventueel leiden tot ruzie met andere weggebruikers.

De vergunning zelf is gratis, maar aan alles wat op het parkeerverbod gebeurt (bv. laten plaatsen van borden, parkeren van een voertuig erop, ...) kunnen bijkomende kosten verbonden zijn.

Om het parkeerverbod af te dwingen, heb je parkeerverbodsborden nodig die voldoen aan de wettelijke vereisten (zie bijlage) en dient ten laatste 1 werkdag, in de voormiddag, vὀὀr de aanvangsdatum van de inname geplaatst.

 • Beschik je zelf al over borden, die je zelf plaatst dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Je moet je wel houden aan de opgelegde vormvereisten en plaatsingsvoorwaarden.
 • Heb je geen borden dan biedt de Stad Leuven een all-inclusive formule aan. De stad plaatst de borden en haalt ze weer op. Zelf afhalen is niet mogelijk. 
  • 100 euro eenmalig voor het plaatsen en terughalen van de borden;
  • 8 euro per bord per dag als huur (dus minimaal 16 euro - 2 borden);
  • kom je het parkeerverbod verlengen, dan wordt er opnieuw 100 euro aangerekend.
  • De stad Leuven plaatst enkel parkeerverbodsborden, ander signalisatiemateriaal dat kan opgelegd worden moet je zelf voorzien.

Parkeervergunning voor inname van de plaats op het parkeerverbod

Plaats je een voertuig op het parkeerverbod dan heb je een bijkomende parkeervergunning nodig van 15 euro/voertuig/dag.

 • Een voertuig met aanhangwagen wordt beschouwd als één voertuig, ook wanneer het een verhuiswagen met ladderlift betreft.
 • Opgelet zijn geen voertuigen: voertuig dat steunen uitzet om te stabiliseren, hoogtewerker zonder nummerplaat

Een (deel van) de openbare weg innemen

De inname van de openbare weg kan om verschillende redenen gebeuren, enkele voorbeelden:

 • opstellen van een torenkraan;
 • stockeren van bouwmaterialen;
 • plaatsen van een container
 • plaatsen van puinzakken;
 • om de in- of uitrit van een werf te vergemakkelijken
 •   ...

Elke inname van de openbare weg moet vergund worden. Hou er rekening mee dat iedere aanvraag individueel beoordeeld wordt en niet zomaar automatisch vergund wordt. In bepaalde gevallen kunnen er in functie van verkeerstechnische situaties of veiligheid, aanpassingen gebeuren, bijkomende beperkingen/verplichtingen opgelegd worden of aanvragen zelfs helemaal geweigerd worden.

Een straat afsluiten (geen doorgaand verkeer mogelijk) proberen we te vermijden. Enkel wanneer er geen enkele andere mogelijkheid bestaat, kan dit worden toegestaan.
Wanneer stellingen worden geplaatst op het voetpad en de doorgang voor de voetganger wordt minder dan één meter plaatst men een stelling waar voetgangers onderdoor kunnen. Dat wil zeggen, onderaan een breedte voor de voetgangers van minimaal één meter breed, een vast platform op 2.10 meter en lager geen dwarsverbindingen.

Vormvereisten voor tijdelijk parkeerverbod.pdf
2013-12-17_GR_Belastingsreglement - Afgifte van tijdelijke parkeervergunningen.pdf
2013-12-17_GR_Retributiereglement voor diensten van technische aard.pdf
2017-08-28_GR_Belastingsreglement - Inname openbaar domein bij bouw- of andere werken.pdf
2017-12-18_GR_Retributiereglement - Containers geplaatst op het openbaar domein.pdf
Prijslijst vergunningen_2018-01-01.pdf
.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 21 06 11.

Laatste nieuws