Vergunningen voor particulieren/aannemers

Wens je meer informatie voor de werken/verbouwingen die je wil uitvoeren waarbij je gebruik wilt maken van een tijdelijk parkeerverbod, tijdelijke parkeervergunning, container of een inname openbaar domein dan vind je hieronder meer uitleg:

Parkeerverbod

Om een parkeerplaats voor te behouden, kan er een tijdelijk parkeerverbod ingesteld worden. Zelf parkeerplaatsen vrijhouden door er bijvoorbeeld stoelen of een ladder op te plaatsen, is verboden en kan eventueel leiden tot ruzie met andere weggebruikers.

Om het parkeerverbod te kunnen afdwingen, heb je parkeerverbodsborden nodig die voldoen aan de wettelijke vereisten en deze moeten ten laatste 1 werkdag, in de voormiddag, vὀὀr de startdatum van de inname worden geplaatst en uiterlijk vrijdagvoormiddag wanneer de startdatum in het weekend of op maandag valt.

Er zijn uiteindelijk 3 mogelijkheden inzake het tijdelijk parkeerverbod:

  • Geen parkeerverbod nodig

Indien een specifieke plaats niet nodig is en je kan gelijk waar reglementair gebruikmaken van de openbare weg dan dien je geen parkeerverbod aan te vragen. 
Opgelet: Een vergunning blijft verplicht voor het gebruik van de openbare weg.

  • Parkeerverbod geplaatst met eigen borden 

Beschik je zelf over borden die je ook zelf plaatst, dan zijn hieraan geen kosten verbonden. Je moet je wel houden aan de opgelegde vormvereisten en plaatsingsvoorwaarden.

  • Parkeerverbod geplaatst door de stad Leuven

Je hebt zelf geen borden dan biedt stad Leuven een all-inclusive formule aan. De stad plaatst de borden en haalt ze weer op. Zelf afhalen is niet mogelijk. 

- 100 euro eenmalig voor het plaatsen en terughalen van de borden;

- 8 euro per bord per dag als huur (dus minimaal 16 euro - 2 borden);

- kom je het parkeerverbod verlengen, dan wordt er opnieuw 100 euro aangerekend (voor het wijzigen van de signalisatie).

Opgelet: stad Leuven plaatst enkel parkeerverbodsborden, ander signalisatiemateriaal dat noodzakelijk is, moet je zelf voorzien.

Online: De ruimte voor het parkeerverbod moet in de online-aanvraag ingetekend worden als één of meerdere parkeerplaatsen. De parkeerplaats, wordt als aparte entiteit “Parkeerplaats” ingetekend als een blauwe rechthoek (l x b) voorzien van de letter “P”.

Tijdelijke parkeervergunning

Een tijdelijke parkeervergunning is nodig wanneer je een voertuig al dan niet met aanhangwagen wil plaatsen:

  • binnen het aangevraagde parkeerverbod;
  • op een reglementaire parkeerplaats waar de blauwe zone of betalend parkeren geldt.

Deze vergunning stelt je vrij van het gebruik van de parkeerschijf of het bevoorraden van de parkeerautomaat.

De tijdelijke parkeervergunning moet duidelijk achter de voorruit geplaatst worden zodat controle mogelijk is door de politie en de parkeerwachters (betalend parkeren en blauwe zone).

Online: De tijdelijke parkeervergunning vink je aan in de aanvraag met het aantal ervan. Daarbij geef je de nummerplaten in voor welke voertuigen een tijdelijke parkeervergunning nodig is.

Opmerking:  Voor de voetgangerszone, bewaakt met ANPR-camera, heb je een toegangsvergunning nodig wanneer je, buiten de toegelaten venstertijden, in deze zone moet zijn.  Daarvoor moet je voorafgaandelijk de nummerplaat doorgeven of kan je achteraf een regularisatie aanvragen met je toelating inname openbare domein als bewijs.

Container

Voor het plaatsen van een container op het openbaar domein heb je altijd een vergunning nodig. De container moet voorzien zijn van de nodige signalisatie

Online: De container moet in de online aanvraag als een aparte entiteit “Container” ingetekend worden als een bruine rechthoek voorzien van een letter “C” en NIET als een “lengte x breedte” zoals voor een inname openbaar domein.

Inname openbaar domein

Voor het plaatsen van bouwmaterialen, puinzakken, stelling, bouwkranen, voertuigen die in werkende toestand breder zijn dan 3 meter en gebruikmaken van steunpoten, … heb je altijd een vergunning nodig.

Hou er rekening mee dat iedere aanvraag individueel beoordeeld wordt en niet zomaar automatisch vergund wordt. In bepaalde gevallen kunnen er in functie van verkeerstechnische situaties of veiligheid, aanpassingen gebeuren, bijkomende beperkingen/verplichtingen opgelegd worden of zelfs helemaal geweigerd worden.

Een straat afsluiten (geen doorgaand verkeer mogelijk) proberen we te vermijden. Enkel wanneer er geen enkele andere mogelijkheid bestaat, kan dit worden toegestaan.
Wanneer stellingen worden geplaatst op het voetpad en de doorgang voor de voetganger wordt minder dan één meter plaatst men een stelling waar voetgangers onderdoor kunnen. Dat wil zeggen, onderaan een breedte voor de voetgangers van minimaal één meter, een vast platform op 2.10 meter en lager geen dwarsverbindingen.

Online: De inname, zijnde het aantal m², wordt als aparte entiteit “Lengte x Breedte” ingetekend als een groene rechthoek (l x b) voorzien van de letter “I”.

Opgelet!: Bij aanvragen van een inname openbare weg (container, stelling, verhuislift….. ) op een gewestweg, eenmalig of voor een korte periode, moet je eerst een advies vragen aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat kan via e-mail naar district.leuven@wegenenverkeer.be. Voor iedere ingebruikneming vanaf 24u, wordt een wettelijk voorziene retributie geheven.    

Afspraak online

Indien je alsnog vragen hebt of het noodzakelijk is om een medewerker te spreken maak dan online een afspraak.

Hou hierbij rekening met de 5 en 10 werkdagen die nodig zijn om de vergunning te kunnen behandelen.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 21 06 11.