Vergunningen voor particulieren/aannemers

Hieronder vind je meer informatie als je werken/verbouwingen wil uitvoeren waarbij je gebruik wilt maken van een:

Parkeerverbod

Wil je een parkeerplaats vrijhouden, dan kan je een tijdelijk parkeerverbod aanvragen. Zelf parkeerplaatsen vrijhouden door er bijvoorbeeld stoelen of een ladder op te plaatsen, is verboden en kan eventueel leiden tot ruzie met andere weggebruikers.

Om het parkeerverbod te kunnen afdwingen, heb je parkeerverbodsborden nodig die voldoen aan de wettelijke vereisten.

Deze borden plaats je:

 • in de voormiddag ten laatste 1 werkdag vὀὀr de startdatum van de inname;
 • uiterlijk vrijdagvoormiddag wanneer de startdatum in het weekend of op maandag valt.
 • tegen de gevel van je woning, zodat mensen met een visuele of andere beperking hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.

Er zijn uiteindelijk 3 mogelijkheden inzake het tijdelijk parkeerverbod:

 • Geen parkeerverbod nodig

Is er geen specifieke plaats nodig die je wilt vrijhouden en kan je gelijk waar reglementair gebruikmaken van de openbare weg? Dan hoef je geen parkeerverbod aan te vragen. 
! Een vergunning blijft verplicht voor een inname van de openbare weg.

 • Parkeerverbod geplaatst met eigen borden 

Beschik je zelf over borden die je ook zelf plaatst, dan zijn hieraan geen kosten verbonden. Je moet je wel houden aan de opgelegde vormvereisten en plaatsingsvoorwaarden.
! Plaats de borden tegen de gevel van je woning, zodat mensen met een visuele of andere beperking hier zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.

NIEUW: Vanaf 1 maart 2021 moet je foto’s nemen van de verkeersborden en nummerplaten van de voertuigen die tussen de parkeerverbodsborden staan en vervolgens deze foto’s doorsturen naar de politie. Stuur ze ALS BIJLAGE door via e-mail, met als onderwerp het vergunningsnummer. ! Doe dit nooit via We Transfer.

De procedure voor het doorsturen van de foto’s vind je hier en onderaan deze pagina als bijlage terug.

 • Parkeerverbod geplaatst door de stad Leuven

Heb je zelf geen borden? Dan biedt stad Leuven een all-inclusive formule aan. De stad plaatst de borden en haalt ze weer op. Zelf de verkeersborden afhalen is niet mogelijk. 

Kosten:

 • 100 euro eenmalig voor het plaatsen en terughalen van de borden;
 • 8 euro huur per bord per dag (dus minimaal 16 euro - 2 borden);
 • verleng je het parkeerverbod, dan wordt er opnieuw 100 euro aangerekend (voor het wijzigen van de signalisatie).

! Stad Leuven plaatst enkel parkeerverbodsborden, ander noodzakelijk signalisatiemateriaal moet je zelf voorzien.

Bij een online aanvraag: De ruimte voor het parkeerverbod teken je in de online-aanvraag in als één of meerdere parkeerplaatsen. Een parkeerplaats duid je aan als een blauwe rechthoek (l x b) voorzien van de letter “P”.
 

Tijdelijke parkeervergunning

Een tijdelijke parkeervergunning is nodig wanneer je een voertuig (al dan niet met aanhangwagen) wil plaatsen:

 • binnen het aangevraagde parkeerverbod;
 • op een reglementaire parkeerplaats in een blauwe zone of waar betalend parkeren geldt.

Deze vergunning stelt je vrij van het gebruik van de parkeerschijf of het bevoorraden van de parkeerautomaat.

De tijdelijke parkeervergunning moet je duidelijk achter de voorruit plaatsen, zodat de politie en de parkeerwachters (voor betalend parkeren en blauwe zone) dit kunnen controleren.

Bij een online aanvraag: De tijdelijke parkeervergunning vink je aan in de aanvraag en je geeft aan hoeveel tijdelijke parkeervergunningen je wenst. Daarbij geef je de nummerplaten in van de voertuigen waarvoor een tijdelijke parkeervergunning nodig is.

! Voor de voetgangerszone bewaakt met ANPR-camera heb je een toegangsvergunning nodig wanneer je, buiten de toegelaten venstertijden, met je voertuig in deze zone moet zijn. Daarvoor moet je vooraf de nummerplaat doorgeven of kan je achteraf een regularisatie voor toegangsvergunningen aanvragen, met je toelating inname openbare domein als bewijs.
 

Container

Om een container te plaatsen op het openbaar domein heb je altijd een vergunning nodig. De container moet voorzien zijn van de nodige signalisatie

Bij een online aanvraag: De container teken je in de online aanvraag in als een bruine rechthoek voorzien van een letter “C” en NIET als een “lengte x breedte” zoals voor een inname openbaar domein.
 

Inname openbaar domein

Je hebt altijd een vergunning inname openbaar domein nodig voor het plaatsen van

 • bouwmaterialen;
 • puinzakken;
 • stellingen;
 • bouwkranen;
 • voertuigen die in werkende toestand breder zijn dan 3 meter en gebruikmaken van steunpoten;

Hou er rekening mee dat iedere aanvraag individueel beoordeeld wordt en niet zomaar automatisch vergund wordt. Soms kunnen er in functie van verkeerstechnische situaties of om de veiligheid te garanderen:

 • aanpassingen gebeuren
 • bijkomende beperkingen/verplichtingen opgelegd worden;
 • aanvragen zelfs helemaal geweigerd worden.

Een straat afsluiten (waardoor geen doorgaand verkeer meer mogelijk is) proberen we te vermijden. Enkel wanneer er geen enkele andere mogelijkheid bestaat, kan dit worden toegestaan.
Wanneer je een stelling plaatst op het voetpad die de doorgang voor de voetganger herleidt tot minder dan één meter, moet dit steeds een stelling zijn waar voetgangers
De stelling voldoet aan volgende voorwaarden:

 • onderaan een breedte voor de voetgangers van minimaal één meter;
 • een vast platform op 2.10 meter;
 • geen dwarsverbindingen onder dit vast platform.

Bij een online aanvraag: De inname van het openbaar domein in aantal m² wordt als ingetekend als een groene rechthoek (lengte x breedte) voorzien van de letter “I”.

Heb je nog vragen of wil je alsnog een afspraak maken met een medewerker van de Cel Vergunningen, klik hier

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier.