Rapportering Zonale Veiligheidsraad - Eerste semester 2021

Gebouw PZ Hageland

De tussentijdse, halfjaarlijkse, rapportering aan de Zonale Veiligheidsraad heeft tot doel onze opdrachtgevers, beleidsvoerders, overheden en partners te informeren over de wijze waarop wij als politiezone onze dienstverlening verzekeren aan de maatschappij en op welke manier wij een antwoord kunnen bieden op de items welke als prioriteiten werden weerhouden in het zonaal veiligheidsplan.

De redactie van dit verslag behoort tot de dienstverlening welke wij willen aanbieden aan onze partners en overheden. Onder het mom van “Continu verbeteren”, in het kader van “Optimale Bedrijfsvoering”, passen wij de samenstelling en inhoud van het verslag voortdurend aan. Dit doen wij niet alleen om u nog duidelijker en vollediger op de hoogte te houden van onze activiteiten, maar ook om voor onszelf een evaluatietool te creëren die het mogelijk maakt tijdig bij te sturen waar nodig.

Wij wensen u veel leesplezier bij het doornemen van het verslag, dat u hieronder kan terugvinden.