Verlies of diefstal van je bank- of kredietkaart?

Neem onmiddellijk contact op met Card Stop op het nummer 070 344 344. Je zal een referentienummer krijgen. Dit nummer noteer je best onmiddellijk.

Verwittig je bankinstelling en geef hen het referentienummer dat je van Card Stop kreeg door. Je bank kan je eventueel je kaartnummer van je verloren of gestolen kaart geven.

Doe aangifte bij de politie. Hierbij heb je je kaartnummer van je verloren of gestolen kaart nodig. De politie zal je kaart aan de hand daarvan seinen.

Je ontvangt een attest van klachtneerlegging na je aangifte.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Hageland via het contactformulier of telefonisch via 013 35 03 50.