Missie - visie - waarden

Net als de andere politiezones heeft de politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) een missie, visie en waarden opgesteld die de leidraad vormen voor haar werking: onze missie zegt wat we moeten doen als politiedienst, onze visie vertelt wat voor een organisatie we willen zijn en onze waarden zeggen wat we verwachten van iedere medewerker.