Contact

Ken je de verantwoordelijke wijkinspecteur in je buurt? Hij of zij is je eerste contactpersoon bij de politie. Je kan hier ook zien of je woont in een buurt waar een buurtinformatienetwerk actief is. 

Omwille van de verstrenging van de covid-maatregelen zijn onze onthalen voorlopig gesloten. U kan enkel nog langskomen door vooraf telefonisch een afspraak te maken. Wenst u aangifte te doen, dan belt u tijdens weekdagen tussen 8 uur en 17 uur  naar het algemeen nummer van onze politiezone: 016/85.34.00. Aan de hand van de aard van uw vraag of klacht, bekijken we hoe we u het best kunnen verder helpen. Voor dringende politiehulp, belt u naar het nummer 101. Dit nummer is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar. 

Op zoek naar een specifieke politiedienst? Hieronder vind je de nodige contactgegevens.